Massedød av finkefugler

På sensommeren har sykdom rammet finkefugler, i hovedsak grønnfink, på Østlandet. Det er funnet helt opp til 30 døde grønnfink på en enkelt fòringsplass. Dette skjedde også i 2008. I følge Veterinærinstituttet dreier det seg om infeksjon med parasitten Trichomonas gallinae (såkalt gul knop). Den er ikke farlig for mennesker eller dyr.

Veterinærinstituttet sier på sine hjemmesider at denne parasitten først ble påvist i Norge i 2008 i fylkene Hedmark, Akershus og Østfold. NOF har i år mottatt meldinger både fra Buskerud, hvor det på en enkelt foringsplass var over 30 døde grønnfink, og fra Sør-Trøndelag hvor det er påvist noen få døde grønnfink. Hittil tyder det på at det er kun unge fugler som dør, og at de voksne fuglene klarer seg gjennom sykdomsforløpet uten å omkomme. Det er også kommet meldinger fra Sverige og Finland om store antall døde finkefugler.

Sykdommen gir betennelse i munn, svelg og spiserør og fuglene klarer ikke å spise og dør etter hvert av sult. På steder der sykdommen blir påvist anbefales det rengjøre fòringsplassen grundig, og at man lar være å mate fuglene i 2-3 ukers tid, for å begrense spredningen av parasitten.

Hvert år vil det enkelte plasser dukke opp sykdommer hos fugl, som oftest dreier det seg om salmonella. Men denne nye parasitten ser ut til å slå ut større mengder, og da spesielt grønnfink. Det blir spennende å se ved Hagefugltellingen siste helg i januar om det har vært stor tilbakegang for grønnfink.

Selv om ikke sykdommen er farlig for mennesker så må man alltid utvise vanlig renhold som vask av hender med såpe etter at man har vært i kontakt med fuglebrett og fugler.

Veterinærinstituttet vil gjerne få opplysninger om sykdomstilfeller og ønsker også tilsendte døde fugler for undersøkelse. Ta kontakt med dem på telefon 23 21 63 53 eller e-post: vilt@vetinst.no , for nærmere informasjon.

Publisert 02.09.2009, oppdatert 03.09.2009