Svarthvit fluesnapper, en hissigpropp

Svarthvit fluesnapper hann.
Ingvar Stenberg

I slutten av april og utover mai kommer svarthvit fluesnapperen tilbake fra sine vinterplasser i Vest-Afrika. Den har en vakker sang og er svært ivrig på å skaffe seg fuglekasser, noe som ender med slåsskamper mot meisene som ofte har en tragisk ende for en av partene.

Svarthvit fluesnapper har sin utbredelse over hele landet fra kyststrøkene og helt opp til tregrensen, men er litt sparsomt utbredt nordover. Den er for mange en kjent fugl ettersom den er meget villig til å hekke i fuglekasser (hulldiameter 32mm).

Den er kjent for en svært vakker sang, men er også kjent for å kjempe en hard kamp mot kjøttmeis og blåmeis om å få tak i fuglekassene. Den bygger ofte sitt rede oppå eggene til disse meisene etter først å ha fått jaget dem bort. I enkelte tilfeller tar den også livet av meisene, men det hender at den også må bøte med livet selv. Det er ikke uvanlig å oppleve at fluesnapper ligger å ruge på egg med en død kjøttmeis ved siden av seg, eller omvendt!.

Fluesnapperhannen kommer ofte en ukes tid før hunnene. Den forsøker da å få kontroll over flere hekkeplasser/fuglekasser for å vise fram til hunnen når de kommer. Hunnen velger da den plassen hun synes er best. En fluesnapper hann kan ha flere hunner, og det hender faktisk at hunnen også er utro med en annen hann.

Svarthvit fluesnapper legger vanligvis 6-7 lyseblå egg, ruger i 13-15 dager og ungenes reirtid er fra 15-16 dager. Hos svarthvit fluesnapper er det hannen som er svart og hvit, mens hunnen er brun der hannen er svart. Fluesnapperen lever, som navnet sier, så å si utelukkende av insekter, men kan ta litt bær. Allerede i august begynner høsttrekket ned til tropiske Afrika.

Les mer om svarthvit fluesnapper

Publisert 28.04.2010.