Hvordan skille løvmeis og granmeis

De fleste fuglene på fôringsplassen er ganske enkle å artsbestemme, men det er spesielt ett artspar som gir mange hodebry. Her finner du en oversikt over de viktigste tingene du må se og høre etter for å skille mellom løvmeis og granmeis.

Utbredelse

Når man ser en granmeis eller løvmeis er stedet man ser fuglen det første en må tenke på. Granmeisen er vidt utbredt, og finnes over store deler av landet. Den trives spesielt godt i bjørkeskog, men kan påtreffes i de fleste miljøer der det er skog. Løvmeis er derimot mer kravstor til levemiljøet, og er stort sett bare å finne i lavlandet og i tilknytning til løvskog - gjerne edelløvskog og elvekantskog. Den har dessuten en mye mer avgrenset utbredelse i Norge. Den mangler i de sentrale delene av Sør-Norge, på det indre Østlandet og i Nord-Norge. 

Utseende

Granmeis og løvmeis er veldig like, og det krever erfaring eller gode observasjonsforhold for å skille de to på utseendet. I felt kan granmeis virke litt mer kompakt enn løvmeis på grunn av sitt kraftigere nakkeparti, men ellers er de like i fasong. Fargemessig kan man i grove trekk si at løvmeis er brunlig, mens granmeis er mer grå. Her følger sju karaktertrekk som man bør man bite seg merke i. Tall på bildene beskrives i tabellen under.

Granmeis. Foto: Arnt Stavne.

Løvmeis.  Foto: Line Birgitte Holsen

Granmeis Løvmeis
1. Vinge Tydelig lysere markering (vingepanel) på indre del av vingen Lite markert vingepanel
2. Rygg Grålig Brunlig
3. Kinn Ensartet lyst Brunt anstrøk i bakre del av kinnet
4. Hette Matt svart Glinsende svart
5. Nebb Mangler tydelig lys markering på indre del av nebbet (langs bitekanten)  Tydelig lys markering på indre del av nebbet (langs bitekanten)
6. Strupe Relativt stor strupeflekk Relativt liten strupeflekk
7. Flanker Lyse, og bare et svakt anstrøk av gråbrunt Tydelig brunlig tone på flankene

Lyd

Løvmeis og granmeis har noen lyder som er ganske like om vinteren, men også noen som skiller dem. Lydene kan ofte være den beste måten å artsbestemme disse to meisene på. På avspillerne nedenfor kan du høre de mest artsspesifikke lydene de to lager på denne tiden av året. Kort sagt kan man si at om man hører den eksplosive "pi-tjæ"-lyden, bør du mistenke at du har en løvmeis foran deg. Hører du "ti-ti-tæ-tæ-tæ", gjerne iblandet noen triller, er det en granmeis.