Hjelp NOF med å lokalisere åkerrikser!

Åkerrikse på Sandsøya i Møre og Romsdal

Åkerrikse på Sandsøya i Møre og Romsdal Hører du syngende åkerrikse vil vi gjerne at du rapporterer den inn med så nøyaktig stedsangivelse som mulig, enten i rapporteringssystemet Artsobservasjoner, eller på mail til oddvar@birdlife.no.
Ingar Støyle Bringsvor

Åkerriksa er en av våre aller mest truede hekkefugler, og bestanden teller sannsynligvis ikke mer enn i underkant av 100 par. Ved å lete opp og rapportere syngende individer kan du hjelpe NOF med å ivareta arten.

Åkerriksa har en forkjærlighet for åker og graseng, en egenskap som har gjort den til en av de mest truede fugleartene i Nord-Europa i nyere tid. Innføringen av slåmaskinen, og senere en rekke andre effektive høstingsmetoder i jordbruket, medførte at egg og unger ble drept under slåtten. En bestandsnedgang var dermed til slutt uunngåelig. Senere har mer hurtigvoksende grastyper, gjødsling og drenering medført ytterligere forverrede forhold for åkerriksa.

I Norge var åkerriksa en vanlig hekkefugl for hundre år siden. I dag hekker det etter alt å dømme ikke mer enn noen få titalls par hvert år. 

Hjelp NOF med å beskytte åkerriksa!

Gjennom den norske handlingsplanen for åkerrikse, samt enkelte andre støtteordninger for bevaring av naturmangfold og miljøtiltak i jordbrukslandskapet, utdeles det årlig midler til grunneiere som utsetter slåtten eller endrer slåttemønsteret på arealer hvor åkerriksa har blitt påvist. 

Fylkesmannen har i samarbeid med kommunenes miljøvernavdelinger ansvaret for å inngå avtale med berørte grunneiere om gjennomføring av beskyttende tiltak for åkerriksa. NOF har på sin side oppgaven med å kartlegge arten, og mange av foreningens medlemmer har bidratt til dette i årenes løp. NOFs åkerriksearbeid er helt avhengig av denne frivillige innsatsen. Også i 2018 ønsker vi at så mange som mulig av landets åkerrikser blir kartlagt, slik at det blir mulig å sette i verk beskyttende tiltak. Vi håper dermed at nettopp du vil bidra til dette viktige prosjektet. Under følger noen tips til hvordan man kan lete etter åkerriksa, og hva man skal gjøre hvis man er så heldig å finne den:

  • Åkerriksa har en forkjærlighet for fuktig slåttemark og andre typer fuktig gressmark. Den synger helst om natten, men kan også synge sporadisk på dagtid.
  • Gjør gjerne et søk på Artsobservasjoner.no for å se hvor arten er påvist tidligere før du tar deg en nattlig lytterunde.
  • Åkerriksas sang er umiskjennelig og høylytt, så man vet raskt hva man har med å gjøre når man først finner en fugl. Hør sangen lenger oppe i denne nettsaken!
  • Ved etablering av par og i forkant av eggleggingen minker ofte åkerriksas sangaktivitet om natten i noen dager. Den kan da gjerne synge mer aktivt om dagen, for så å synge som normalt om natten når rugingen har startet. Om dette observeres er det særlig viktig å forsøke å utsette slåtten i området! Ta da kontakt med en av NOFs fylkeskontakter, eller send en mail til oddvar@birdlife.no!
  • Finner du ei åkerrikse kan denne rapporteres i Artsobservasjoner.no med en stedsangivelse som er så nøyaktig som mulig. Det vil som regel være hensiktsmessig  å opprette nye lokaliteter i rapporteringssystemet for å oppnå størst mulig nøyaktighet på observasjonen. Det er også viktig å oppgi nøyaktigheten på slike nye lokaliteter utfra hvor sikker man er på åkerriksas sangplass. Nøyaktig stedsangivelse er naturligvis svært viktig i vurderingen av hvilke arealer som eventuelt skal settes av.
  • Spørsmål kan rettes til oddvar@birdlife.no.
Lykke til!

Publisert 16.05.2018.