Resultater

07.05.2006
NOF Hordaland
Maurset (Eidfjord, Vestland)
04.05.2006 Ankomst svarthvit fluesnapper
04.05.2006 Ankomst buskskvett
04.05.2006 Ankomst løvsanger
07.05.2006
NOF Hordaland
Høl (Eidfjord, Vestland)
04.05.2006 Ankomst svarthvit fluesnapper
04.05.2006 Ankomst strandsnipe
04.05.2006 Ankomst sivspurv
07.05.2006
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
04.05.2006 Ankomst sanglerke
04.05.2006 Ankomst krikkand
04.05.2006 Ankomst stjertand
04.05.2006 Ankomst brunnakke
04.05.2006 Ankomst knekkand
04.05.2006 Ankomst kvinand
04.05.2006 Ankomst toppand
04.05.2006 Ankomst laksand
04.05.2006 Ankomst buskskvett
04.05.2006 Ankomst sivspurv
05.05.2006
Norsk Ornitologisk Forening
Nærsnes (Asker, Viken)
04.05.2006 Ankomst makrellterne
05.05.2006
NOF Hordaland
Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
05.05.2006 Ankomst makrellterne
05.05.2006
NOF Hordaland
Stavanes (Eidfjord, Vestland)
05.05.2006 Ankomst buskskvett
25.04.2006
NOF Hordaland
Sysendammen (Eidfjord, Vestland)
25.04.2006 Ankomst gråtrost
05.05.2006
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
03.05.2006 Blomstring hvitveis
05.05.2006 Blomstring vårpengeurt
05.05.2006
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.05.2006 Bladsprett (musøre) bjørk
02.05.2006 Bladsprett (musøre) rogn
04.05.2006 Blomstring hvitveis
26.04.2005 Blomstring hagenøkleblom
03.05.2005 Blomstring lerkespore
13.04.2005 Blomstring rødsildre
22.04.2005 Blomstring snøklokke
08.04.2005 Blomstring krokusslekta
05.05.2006
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
04.05.2006 Bladsprett (musøre) rogn
04.05.2006 Bladsprett (musøre) hegg
28.04.2006 Ankomst vipe
04.05.2006
NOF Hordaland
Nesttun (Bergen, Vestland)
04.05.2006 Ankomst makrellterne
04.05.2006
NOF Hordaland
Skogsøy (Øygarden, Vestland)
04.05.2006 Ankomst skjeand
04.05.2006
NOF Hordaland
Tjeldstø (Øygarden, Vestland)
04.05.2006 Ankomst tundralo
04.05.2006
NOF Hordaland
Bruvik (Osterøy, Vestland)
29.04.2006 Ankomst svarthvit fluesnapper
29.04.2006 Ankomst steinskvett
29.04.2006 Ankomst strandsnipe
04.05.2006
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
29.04.2006 Ankomst gråtrost
29.04.2006 Ankomst duetrost
29.04.2006 Ankomst måltrost
03.05.2006 Blomstring maigull
29.04.2006 Ankomst ringtrost
29.04.2006 Ankomst gråtrost
««første 20506-20520 av 20520