Resultater

04.05.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.05.2020 Egg buttsnutefrosk
04.05.2020 Bladsprett (musøre) gråor
04.05.2020 Blomstring starr
 
28.04.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.04.2018 Blomstring starr
 
16.05.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.05.2017 Blomstring jonsokkoll
14.05.2017 Blomstring starr
 
17.04.2016
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
16.04.2016 Ankomst heipiplerke
16.04.2016 Ankomst rugde
16.04.2016 Sang for første gang rugde
16.04.2016 Ankomst storspove
16.04.2016 Blomstring starr
 
15.04.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
15.04.2016 Bladsprett (musøre) bjørk
15.04.2016 Bladsprett (musøre) europalerk
15.04.2016 Blomstring gjøkesyre
15.04.2016 Blomstring skogfiol
15.04.2016 Blomstring starr
07.05.2015
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
07.05.2015 Blomstring bekkeblom
07.05.2015 Sang for første gang ringtrost
06.05.2015 Blomstring starr