Resultater

20.05.2013
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
20.05.2013 Ankomst linerle
15.05.2013 Ankomst vipe
18.05.2013 Ankomst gjøk
20.05.2013 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2013 Ankomst heilo
15.05.2013 Ankomst blåstrupe
15.05.2013 Ankomst rødstjert
19.05.2013 Ankomst enkeltbekkasin
15.05.2013 Ankomst løvsanger
15.05.2013 Ankomst fiskemåke
15.05.2013 Ankomst småspove
05.05.2013 Ankomst fjellvåk
17.05.2013 Ankomst krikkand
18.05.2013 Ankomst lappspurv
15.05.2013 Ankomst laksand
15.05.2013 Ankomst smålom
10.05.2013
Paul Arne Tokle
Dalsland (Sarpsborg, Viken)
02.05.2013 Ankomst linerle
03.05.2013 Ankomst låvesvale
26.04.2013 Ankomst bokfink
03.05.2013 Ankomst tjeld
07.05.2013 Ankomst svarthvit fluesnapper
25.04.2013 Ankomst laksand
29.04.2013
Lars Bleken
Gullerudvika (Gran, Innlandet)
29.04.2013 Ankomst laksand
18.04.2013
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
17.04.2013 Ankomst laksand
17.04.2013 Ankomst kvinand
09.05.2012
Olaf Hunsdal
Reisaelvas munning og Sørkjosen (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
09.05.2012 Ankomst laksand
09.05.2012 Ankomst heilo
22.04.2012
Gøsta Vilhelm Rougnø
Vegset (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
22.04.2012 Ankomst laksand
16.04.2012
Berit Santtu
Øya, Fetsund (Lillestrøm, Viken)
14.04.2012 Ankomst linerle
08.04.2012 Ankomst gråhegre
10.04.2012 Ankomst laksand
10.04.2012 Ankomst stork
13.04.2012 Ankomst krikkand
12.04.2011
Jorunn Einbu
bebygd område/lokalmiljø (Lesja, Innlandet)
12.04.2011 Ankomst vipe
12.04.2011 Ankomst kvinand
12.04.2011 Ankomst laksand
12.04.2011 Ankomst storspove
11.04.2011 Ankomst kanadagås
12.04.2011 Ankomst kortnebbgås
11.04.2011 Ankomst sangsvane
12.04.2011 Ankomst gråhegre
27.04.2010
Dag Audun Tesaker Tollaksen
Tesaker Gyland (Flekkefjord, Agder)
26.04.2010 Ankomst låvesvale
25.04.2010 Ankomst laksand
05.04.2010
Olaf Hunsdal
Kjækan (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.04.2010 Ankomst tjeld
30.03.2010 Ankomst laksand
01.04.2010 Ankomst snøspurv
04.05.2009
Dag Audun Tesaker Tollaksen
Tesaker Gyland (Flekkefjord, Agder)
03.05.2009 Ankomst laksand
06.05.2007
Anne Margrethe Sveian
Holtvatna naturreservat (Midtre Gauldal, Trøndelag)
11.04.2007 Ankomst linerle
01.04.2007 Ankomst bokfink
29.04.2007 Ankomst svarthvit fluesnapper
23.03.2007 Ankomst stær
29.04.2007 Ankomst brunnakke
12.04.2007 Ankomst trane
26.04.2007 Ankomst gråhegre
31.03.2007 Ankomst ringdue
15.04.2007 Ankomst stokkand
15.04.2007 Ankomst kvinand
24.04.2007 Ankomst storspove
23.04.2007 Ankomst krikkand
23.04.2007 Ankomst laksand
23.04.2007 Ankomst rødvingetrost
08.04.2007 Ankomst rødstrupe
06.05.2007 Ankomst enkeltbekkasin
23.04.2007 Ankomst gransanger
30.04.2007 Ankomst måltrost
06.05.2007 Ankomst gluttsnipe
29.04.2007 Ankomst toppand
26.04.2007 Ankomst rødstilk
01.05.2007 Ankomst heilo
23.04.2007 Ankomst løvsanger
25.04.2007
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
25.04.2007 Ankomst laksand
25.04.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
16.04.2007 Ankomst linerle
16.04.2007 Ankomst vipe
24.04.2007 Ankomst stær
22.04.2007 Ankomst stokkand
16.04.2007 Ankomst gråtrost
24.04.2007 Ankomst bjørkefink
16.04.2007 Ankomst krikkand
16.04.2007 Ankomst jernspurv
24.04.2007 Ankomst heipiplerke
24.04.2007 Ankomst sivspurv
16.04.2007 Ankomst ringdue
16.04.2007 Ankomst rødvingetrost
16.04.2007 Ankomst laksand
16.04.2007 Ankomst fjellvåk
20.04.2007
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
16.04.2007 Ankomst linerle
16.04.2007 Ankomst vipe
16.04.2007 Ankomst krikkand
16.04.2007 Ankomst jernspurv
16.04.2007 Ankomst rødvingetrost
16.04.2007 Ankomst laksand
16.04.2007 Ankomst ringdue
16.04.2007 Ankomst gråtrost
««første 16 - 30 av 31 siste»»