Resultater

19.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.06.2022 Blomstring fjærekoll
19.06.2022 Blomstring krattmjølke
19.06.2022 Blomstring lyssiv
19.06.2022 Blomstring myrtistel
19.06.2022 Blomstring skjørbuksurt
28.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.05.2022 Blomstring aurikkelsveve
27.05.2022 Blomstring myrtistel
19.06.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.06.2021 Ankomst gulsanger
19.06.2021 Blomstring krattmjølke
19.06.2021 Blomstring legeveronika
19.06.2021 Blomstring myrtistel
31.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
31.05.2021 Blomstring myrtistel
30.05.2021 Blomstring rogn
22.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.06.2020 Blomstring hvit nøkkerose
22.06.2020 Blomstring myrtistel
22.06.2020 Blomstring buskmure
22.06.2020 Blomstring fredløsslekta
04.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.06.2020 Blomstring aurikkelsveve
03.06.2020 Blomstring fuglevikke
04.06.2020 Blomstring hanekam
03.06.2020 Blomstring hvitkløver
04.06.2020 Blomstring myrtistel
04.06.2020 Blomstring revebjelle
26.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
26.06.2019 Blomstring myrtistel
26.06.2019 Blomstring vassarve
23.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
23.06.2019 Blomstring bjørnebær
23.06.2019 Blomstring firkantperikum
23.06.2019 Blomstring fjærekoll
23.06.2019 Blomstring flekkmarihand
23.06.2019 Blomstring gullris
23.06.2019 Blomstring krypfredløs
23.06.2019 Blomstring mjødurt
23.06.2019 Blomstring myrtistel
23.06.2019 Blomstring mørkkongslys
23.06.2019 Blomstring nattfiol
23.06.2019 Blomstring småsyre
23.06.2019 Blomstring stormarimjelle
24.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
24.05.2019 Blomstring hårsveve
24.05.2019 Blomstring kystmaure
24.05.2019 Blomstring myrtistel
20.05.2019 Blomstring tettegras
15.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
15.06.2018 Blomstring krypfredløs
15.06.2018 Blomstring myrtistel
15.06.2018 Blomstring brennesle
11.06.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
11.06.2018 Blomstring blåkoll
11.06.2018 Blomstring myrtistel
11.06.2018 Blomstring nattfiol
28.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.05.2018 Blomstring myrtistel
28.05.2018 Blomstring rødkløver
26.05.2018 Blomstring aurikkelsveve
28.05.2018 Blomstring grasstjerneblom
27.05.2018 Blomstring hvitkløver
27.05.2018 Blomstring hårsveve
28.05.2018 Blomstring korsved
26.05.2018 Blomstring kystmaure
27.05.2018 Blomstring legeveronika
25.05.2018 Blomstring maiblom
26.05.2018 Blomstring skogfredløs
26.05.2018 Blomstring tettegras
26.05.2018 Blomstring karveslekta
26.06.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
26.06.2017 Blomstring blåklokke
26.06.2017 Blomstring blåkoll
26.06.2017 Blomstring høymol
12.06.2017 Blomstring karve
26.06.2017 Blomstring myrtistel
26.06.2017 Blomstring ryllik
22.06.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.06.2017 Blomstring hvitbladtistel
19.06.2017 Blomstring kystmaure
19.06.2017 Blomstring myrtistel
19.06.2017 Blomstring rødsveve
25.05.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
24.05.2017 Blomstring myrtistel
24.05.2017 Blomstring karveslekta
1 - 15 av 34 siste»»