Hopp til hovedinnhold

Resultater

29.06.2023
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.06.2023 Ankomst sandsvale
 
17.06.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
17.06.2022 Blomstring gåsemure
17.06.2022 Blomstring krypsoleie
17.06.2022 Ankomst sandsvale
 
04.06.2021
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.06.2021 Ankomst sandsvale
 
02.06.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
28.05.2021 Voksenstadiet aurorasommerfugl
28.05.2021 Blomstring bekkeblom
28.05.2021 Voksenstadiet grønnstjertvinge
28.05.2021 Voksenstadiet hvit c
28.05.2021 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
28.05.2021 Ankomst sandsvale
28.05.2021 Reirbygging sandsvale
21.06.2020
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
20.06.2020 Ankomst sandsvale
 
24.06.2019
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
24.06.2019 Ankomst makrellterne
24.06.2019 Ankomst sandsvale
 
21.05.2019
Edin Reinholtsen
Sildpollen (Sortland - Suortá, Nordland)
18.05.2019 Ankomst måltrost
18.05.2019 Ankomst sandsvale
 
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
08.05.2019 Ankomst gulerle
08.05.2019 Ankomst låvesvale
08.05.2019 Ankomst sandsvale
08.05.2019 Ankomst storskarv
08.05.2019 Ankomst svartbak
08.05.2019 Ankomst taksvale
 
28.05.2018
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.05.2018 Ankomst sandsvale
27.05.2018 Blomstring strandsmelle
 
11.06.2017
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
11.06.2017 Ankomst makrellterne
11.06.2017 Ankomst sandsvale
11.06.2017 Blomstring stjernesildre
20.05.2017 Ankomst vipe
 
19.05.2014
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
18.05.2014 Blomstring blålyng
19.05.2014 Blomstring grasstjerneblom
19.05.2014 Blomstring hundekjeks
16.05.2014 Ankomst sandsvale
19.05.2014 Blomstring engsoleie
 
03.06.2013
Øistein Heen
Heen Gård (Indre Østfold, Viken)
24.05.2013 Ankomst sandsvale
 
21.04.2013
Maren Erland
Øyrane (Sunnfjord, Vestland)
21.04.2013 Ankomst bjørkefink
21.04.2013 Ankomst sandsvale
21.04.2013 Ankomst krikkand
21.04.2013 Ankomst storspove
21.04.2013 Ankomst rødstilk
 
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
26.04.2012 Ankomst fiskeørn
06.05.2012 Ankomst gluttsnipe
14.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Ankomst låvesvale
21.03.2012 Ankomst bokfink
01.04.2012 Ankomst vipe
24.04.2012 Ankomst tjeld
09.06.2012 Ankomst gjøk
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.03.2012 Ankomst stær
23.03.2012 Ankomst ringdue
28.03.2012 Ankomst svarttrost
30.03.2012 Ankomst duetrost
10.04.2012 Ankomst trane
15.04.2012 Ankomst rødstrupe
19.04.2012 Ankomst gråtrost
09.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
11.04.2012 Ankomst rugde
14.04.2012 Ankomst storspove
30.03.2012 Ankomst rødvingetrost
14.04.2012 Ankomst sivspurv
19.04.2012 Ankomst måltrost
29.04.2012 Ankomst heipiplerke
16.04.2011 Ankomst tårnfalk
15.04.2012 Ankomst vandrefalk
17.04.2012 Ankomst gransanger
17.04.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst dvergfalk
23.04.2012 Ankomst fiskemåke
26.04.2012 Ankomst hettemåke
22.04.2012 Ankomst smålom
25.04.2012 Ankomst horndykker
23.04.2012 Ankomst skogsnipe
30.04.2011 Ankomst trepiplerke
10.05.2012 Ankomst løvsanger
01.05.2011 Ankomst sandsvale
03.05.2011 Ankomst rødstilk
09.05.2012 Ankomst grønnstilk
20.05.2012 Ankomst munk
10.05.2011 Ankomst heilo
12.05.2011 Ankomst strandsnipe
22.05.2011 Ankomst gulsanger
23.05.2012 Ankomst rødnebbterne
 
24.05.2012
Øistein Heen
Randem sandtak (Indre Østfold, Viken)
20.05.2012 Ankomst sandsvale
 
1 - 15 av 43 siste»»