Resultater

01.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
01.06.2020 Sang for første gang trepiplerke
01.06.2020 Ankomst trepiplerke
01.06.2020 Blomstring tepperot
01.06.2020 Blomstring grasstjerneblom
01.06.2020 Sang for første gang enkeltbekkasin
 
10.05.2020
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
10.05.2020 Ankomst trepiplerke
10.05.2020 Ankomst rødstjert
21.05.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
18.05.2019 Blomstring vassarve
21.05.2019 Sang for første gang trepiplerke
21.05.2019 Ankomst trepiplerke
21.05.2019 Blomstring skogstjerne
21.05.2019 Sang for første gang rødstjert
21.05.2019 Ankomst rødstjert
 
12.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
12.05.2018 Sang for første gang trepiplerke
12.05.2018 Ankomst trepiplerke
12.05.2018 Sang for første gang strandsnipe
12.05.2018 Ankomst strandsnipe
12.05.2018 Blomstring bekkeblom
 
10.05.2018
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
05.05.2018 Ankomst trepiplerke
09.05.2018 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2018 Ankomst sanglerke
10.05.2018 Ankomst låvesvale
09.05.2018 Ankomst løvsanger
10.05.2018 Ankomst gråfluesnapper
06.05.2018 Ankomst gjøk
 
06.05.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
06.05.2017 Sang for første gang trepiplerke
06.05.2017 Ankomst trepiplerke
06.05.2017 Sang for første gang orrfugl
06.05.2017 Sang for første gang løvsanger
06.05.2017 Ankomst løvsanger
 
16.05.2016
Britt Jenssen
Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
08.05.2016 Bladsprett (musøre) bjørk
07.05.2016 Ankomst grågås
06.05.2016 Første observasjon havert
03.05.2016 Voksenstadiet husflue
03.05.2016 Ankomst ringtrost
08.05.2016 Bladsprett (musøre) selje
03.05.2016 Ankomst tjeld
03.05.2016 Ankomst trepiplerke
04.05.2016 Ankomst ærfugl
07.05.2016 Voksenstadiet humler
03.05.2016 Blomstring krokusslekta
 
05.05.2016
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
05.05.2016 Blomstring rød jonsokblom
05.05.2016 Ankomst trepiplerke
 
12.05.2015
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
12.05.2015 Ankomst munk
12.05.2015 Sang for første gang munk
12.05.2015 Ankomst trepiplerke
12.05.2015 Sang for første gang trepiplerke
 
07.05.2015
Eli Brattland
Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
07.05.2015 Sang for første gang gransanger
01.05.2015 Ankomst linerle
07.05.2015 Ankomst måltrost
07.05.2015 Sang for første gang måltrost
07.05.2015 Ankomst ringdue
07.05.2015 Bladsprett (musøre) selje
07.05.2015 Blomstring skogfiol
07.05.2015 Sang for første gang trepiplerke
 
29.05.2014
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.05.2014 Ankomst trepiplerke
29.05.2014 Sang for første gang trepiplerke
 
12.05.2014
Frode Falkenberg
Sørborg (Bergen, Vestland)
08.05.2014 Sang for første gang munk
12.05.2014 Ankomst strandsnipe
11.05.2014 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.05.2014 Ankomst trepiplerke
 
27.04.2014
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.04.2014 Blomstring markjordbær
27.04.2014 Blomstring rød jonsokblom
27.04.2014 Ankomst trepiplerke
27.04.2014 Blomstring marikåpe
 
19.05.2013
helen lorraine jacobsen
jonstøllie (Hol, Viken)
18.05.2013 Ankomst trepiplerke
19.05.2013 Ankomst kjernebiter
 
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
26.04.2012 Ankomst fiskeørn
06.05.2012 Ankomst gluttsnipe
14.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Ankomst låvesvale
21.03.2012 Ankomst bokfink
01.04.2012 Ankomst vipe
24.04.2012 Ankomst tjeld
09.06.2012 Ankomst gjøk
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.03.2012 Ankomst stær
23.03.2012 Ankomst ringdue
28.03.2012 Ankomst svarttrost
30.03.2012 Ankomst duetrost
10.04.2012 Ankomst trane
15.04.2012 Ankomst rødstrupe
19.04.2012 Ankomst gråtrost
09.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
11.04.2012 Ankomst rugde
14.04.2012 Ankomst storspove
30.03.2012 Ankomst rødvingetrost
14.04.2012 Ankomst sivspurv
19.04.2012 Ankomst måltrost
29.04.2012 Ankomst heipiplerke
16.04.2011 Ankomst tårnfalk
15.04.2012 Ankomst vandrefalk
17.04.2012 Ankomst gransanger
17.04.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst dvergfalk
23.04.2012 Ankomst fiskemåke
26.04.2012 Ankomst hettemåke
22.04.2012 Ankomst smålom
25.04.2012 Ankomst horndykker
23.04.2012 Ankomst skogsnipe
30.04.2011 Ankomst trepiplerke
10.05.2012 Ankomst løvsanger
01.05.2011 Ankomst sandsvale
03.05.2011 Ankomst rødstilk
09.05.2012 Ankomst grønnstilk
20.05.2012 Ankomst munk
10.05.2011 Ankomst heilo
12.05.2011 Ankomst strandsnipe
22.05.2011 Ankomst gulsanger
23.05.2012 Ankomst rødnebbterne
 
1-15 av 54 siste»»