Resultater

22.05.2021
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
22.05.2021 Blomstring bekkeblom
22.05.2021 Blomstring engforglemmegei
22.05.2021 Ankomst strandsnipe
22.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
22.05.2021 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
22.05.2021 Ankomst trepiplerke
22.05.2021 Sang for første gang trepiplerke
22.05.2021 Ankomst vipe
22.04.2021
Rolf Lennart Sætermo
Sætermo (Rana, Nordland)
19.04.2021 Voksenstadiet neslesommerfugl
22.04.2021 Ankomst trepiplerke
19.04.2021 Voksenstadiet humler
 
01.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
01.06.2020 Sang for første gang enkeltbekkasin
01.06.2020 Blomstring grasstjerneblom
01.06.2020 Blomstring tepperot
01.06.2020 Ankomst trepiplerke
01.06.2020 Sang for første gang trepiplerke
 
10.05.2020
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
10.05.2020 Ankomst rødstjert
10.05.2020 Ankomst trepiplerke
21.05.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
21.05.2019 Ankomst rødstjert
21.05.2019 Sang for første gang rødstjert
21.05.2019 Blomstring skogstjerne
21.05.2019 Ankomst trepiplerke
21.05.2019 Sang for første gang trepiplerke
18.05.2019 Blomstring vassarve
 
12.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
12.05.2018 Blomstring bekkeblom
12.05.2018 Ankomst strandsnipe
12.05.2018 Sang for første gang strandsnipe
12.05.2018 Ankomst trepiplerke
12.05.2018 Sang for første gang trepiplerke
 
10.05.2018
Lance Græger
Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
06.05.2018 Ankomst gjøk
10.05.2018 Ankomst gråfluesnapper
09.05.2018 Ankomst løvsanger
10.05.2018 Ankomst låvesvale
09.05.2018 Ankomst sanglerke
09.05.2018 Ankomst svarthvit fluesnapper
05.05.2018 Ankomst trepiplerke
 
06.05.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
06.05.2017 Ankomst løvsanger
06.05.2017 Sang for første gang løvsanger
06.05.2017 Sang for første gang orrfugl
06.05.2017 Ankomst trepiplerke
06.05.2017 Sang for første gang trepiplerke
 
16.05.2016
Britt Jenssen
Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
03.05.2016 Ankomst tjeld
03.05.2016 Ankomst trepiplerke
04.05.2016 Ankomst ærfugl
08.05.2016 Bladsprett (musøre) bjørk
07.05.2016 Ankomst grågås
06.05.2016 Første observasjon havert
03.05.2016 Voksenstadiet husflue
03.05.2016 Ankomst ringtrost
08.05.2016 Bladsprett (musøre) selje
07.05.2016 Voksenstadiet humler
03.05.2016 Blomstring krokusslekta
 
05.05.2016
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
05.05.2016 Blomstring rød jonsokblom
05.05.2016 Ankomst trepiplerke
 
12.05.2015
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
12.05.2015 Ankomst munk
12.05.2015 Sang for første gang munk
12.05.2015 Ankomst trepiplerke
12.05.2015 Sang for første gang trepiplerke
 
07.05.2015
Eli Brattland
Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
07.05.2015 Sang for første gang gransanger
01.05.2015 Ankomst linerle
07.05.2015 Ankomst måltrost
07.05.2015 Sang for første gang måltrost
07.05.2015 Ankomst ringdue
07.05.2015 Bladsprett (musøre) selje
07.05.2015 Blomstring skogfiol
07.05.2015 Sang for første gang trepiplerke
 
29.05.2014
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.05.2014 Ankomst trepiplerke
29.05.2014 Sang for første gang trepiplerke
 
12.05.2014
Frode Falkenberg
Sørborg (Bergen, Vestland)
08.05.2014 Sang for første gang munk
12.05.2014 Ankomst strandsnipe
11.05.2014 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.05.2014 Ankomst trepiplerke
 
27.04.2014
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.04.2014 Blomstring markjordbær
27.04.2014 Blomstring rød jonsokblom
27.04.2014 Ankomst trepiplerke
27.04.2014 Blomstring marikåpe
 
1 - 15 av 56 siste»»