Resultater

06.06.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
05.06.2021 Blomstring blålyng
05.06.2021 Blomstring bukkeblad
05.06.2021 Blomstring buskmure
05.06.2021 Blomstring gullmyrklegg
14.06.2020
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
14.06.2020 Blomstring blålyng
14.06.2020 Blomstring gullmyrklegg
01.06.2019
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
01.06.2019 Blomstring blålyng
01.06.2019 Blomstring gullmyrklegg
01.06.2019 Blomstring kystmyrklegg
27.05.2018
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
27.05.2018 Blomstring blålyng
01.06.2017
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
01.06.2017 Blomstring blålyng
01.06.2017 Blomstring filtkattefot
01.06.2017 Blomstring kystmyrklegg
23.06.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.06.2016 Blomstring blålyng
22.06.2016 Blomstring gullris
22.06.2016 Blomstring svarttopp
31.05.2015
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
31.05.2015 Blomstring blålyng
31.05.2015 Blomstring skjørbuksurt
19.05.2014
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
18.05.2014 Blomstring blålyng
19.05.2014 Blomstring grasstjerneblom
19.05.2014 Blomstring hundekjeks
16.05.2014 Ankomst sandsvale
19.05.2014 Blomstring engsoleie
28.07.2012
Gottfred Labakk
Storryggen/Middagsfjell (Saltdal, Nordland)
10.07.2012 Blomstring risbjørk
10.07.2012 Blomstring fjellpryd
10.07.2012 Blomstring flekkmure
10.07.2012 Blomstring greplyng
10.07.2012 Blomstring blålyng
10.07.2012 Blomstring moselyng
29.05.2009
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
24.05.2009 Blomstring blålyng
05.06.2006
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
04.06.2006 Blomstring blålyng