Hopp til hovedinnhold

Resultater

27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
26.04.2012 Ankomst fiskeørn
06.05.2012 Ankomst gluttsnipe
14.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Ankomst låvesvale
21.03.2012 Ankomst bokfink
01.04.2012 Ankomst vipe
24.04.2012 Ankomst tjeld
09.06.2012 Ankomst gjøk
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.03.2012 Ankomst stær
23.03.2012 Ankomst ringdue
28.03.2012 Ankomst svarttrost
30.03.2012 Ankomst duetrost
10.04.2012 Ankomst trane
15.04.2012 Ankomst rødstrupe
19.04.2012 Ankomst gråtrost
09.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
11.04.2012 Ankomst rugde
14.04.2012 Ankomst storspove
30.03.2012 Ankomst rødvingetrost
14.04.2012 Ankomst sivspurv
19.04.2012 Ankomst måltrost
29.04.2012 Ankomst heipiplerke
16.04.2011 Ankomst tårnfalk
15.04.2012 Ankomst vandrefalk
17.04.2012 Ankomst gransanger
17.04.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst dvergfalk
23.04.2012 Ankomst fiskemåke
26.04.2012 Ankomst hettemåke
22.04.2012 Ankomst smålom
25.04.2012 Ankomst horndykker
23.04.2012 Ankomst skogsnipe
30.04.2011 Ankomst trepiplerke
10.05.2012 Ankomst løvsanger
01.05.2011 Ankomst sandsvale
03.05.2011 Ankomst rødstilk
09.05.2012 Ankomst grønnstilk
20.05.2012 Ankomst munk
10.05.2011 Ankomst heilo
12.05.2011 Ankomst strandsnipe
22.05.2011 Ankomst gulsanger
23.05.2012 Ankomst rødnebbterne
09.07.2011
Harry Bernhard Larsen
kvisla (Hol, Viken)
09.07.2011 Ankomst vandrefalk
09.07.2011
Harry Bernhard Larsen
kvisla (Hol, Viken)
09.07.2011 Ankomst vandrefalk
16.04.2011
jorunn folkedal lussand
Framitun (Voss, Vestland)
12.04.2011 Ankomst linerle
10.04.2011 Ankomst tjeld
10.04.2011 Gåsunger selje
13.04.2011 Voksenstadiet neslesommerfugl
13.04.2011 Ankomst linerle
01.04.2011 Ankomst bokfink
03.04.2011 Ankomst tjeld
01.04.2011 Ankomst ringdue
16.04.2011 Ankomst kjernebiter
16.04.2011 Ankomst vandrefalk
26.01.2011
utsira fuglestasjon
utsira (Utsira, Rogaland)
01.01.2011 Ankomst bokfink
03.01.2011 Ankomst stær
01.01.2011 Ankomst gråsisik
01.01.2011 Ankomst grønnfink
01.01.2011 Ankomst bokfink
12.01.2011 Ankomst vipe
03.01.2011 Ankomst stær
01.01.2011 Ankomst gråsisik
01.01.2011 Ankomst grønnfink
01.01.2011 Ankomst blåmeis
05.01.2011 Ankomst fiskemåke
01.01.2011 Ankomst grågås
02.01.2011 Ankomst gråhegre
02.01.2011 Ankomst gråtrost
02.01.2011 Ankomst havelle
01.01.2011 Ankomst havhest
02.01.2011 Ankomst heipiplerke
01.01.2011 Ankomst kjøttmeis
01.01.2011 Ankomst kråke
01.01.2011 Ankomst ravn
01.01.2011 Ankomst skjærpiplerke
01.01.2011 Ankomst gråmåke
01.01.2011 Ankomst svarttrost
01.01.2011 Ankomst svartbak
01.01.2011 Ankomst rødstrupe
01.01.2011 Ankomst ærfugl
01.01.2011 Ankomst knoppsvane
01.01.2011 Ankomst sangsvane
24.01.2011 Ankomst gulspurv
02.01.2011 Ankomst toppskarv
09.01.2011 Ankomst teist
08.01.2011 Ankomst stokkand
21.01.2011 Ankomst måltrost
10.01.2011 Ankomst rødvingetrost
22.01.2011 Ankomst vandrefalk
22.01.2011 Ankomst storskarv
12.01.2011 Ankomst sidensvans
12.01.2011 Ankomst gjerdesmett
04.01.2011 Ankomst bjørkefink
14.01.2010
Jan Magnussenn
Berganv.179 (Færder, Vestfold og Telemark)
14.01.2010 Ankomst vandrefalk
24.04.2008
NOF Hordaland
Fotlandsvåg (Osterøy, Vestland)
21.04.2008 Ankomst låvesvale
21.04.2008 Ankomst vandrefalk
21.04.2008 Ankomst gransanger
17.06.2007
NOF Hordaland
Vinje (Voss, Vestland)
28.04.2007 Ankomst vandrefalk
26.04.2007
Dag Brynjelsen
Borgøy (Tysvær, Rogaland)
09.03.2007 Ankomst vandrefalk
04.04.2007
NOF Hordaland
Sandvin (Ullensvang, Vestland)
29.03.2007 Ankomst vandrefalk
25.03.2007
NOF Hordaland
Skogsøy (Øygarden, Vestland)
21.03.2007 Ankomst islom
21.03.2007 Ankomst vandrefalk
21.03.2007 Ankomst tårnfalk
24.03.2007 Ankomst tjeld
24.03.2007 Ankomst heipiplerke
24.03.2007 Ankomst smålom
24.03.2007 Ankomst islom
21.03.2007 Ankomst smålom
21.03.2007 Ankomst storspove
02.05.2006
NOF Hordaland
Voss (Voss, Vestland)
30.04.2006 Ankomst fjellvåk
30.04.2006 Ankomst vandrefalk
02.04.2006
NOF Hordaland
Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
01.04.2006 Ankomst vandrefalk
28.03.2005
NOF Hordaland
Nesttun (Bergen, Vestland)
26.03.2005 Ankomst fjellvåk
26.03.2005 Ankomst rugde
26.03.2005 Ankomst måltrost
28.03.2005 Ankomst vandrefalk
25.03.2005
NOF Hordaland
Skogsøy (Øygarden, Vestland)
25.03.2005 Ankomst smålom
25.03.2005 Ankomst vandrefalk
1 - 15 av 19 siste»»