Resultater

31.05.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
31.05.2021 Blomstring jordnøtt
31.05.2021 Blomstring linbendel
 
21.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.05.2021 Blomstring jordnøtt
20.05.2021 Blomstring tettegras
 
02.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
02.06.2020 Blomstring bergfrue
02.06.2020 Blomstring jordnøtt
02.06.2020 Blomstring rogn
02.06.2020 Blomstring øyentrøstslekta
 
07.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
07.05.2020 Blomstring enghumleblom
07.05.2020 Blomstring jordnøtt
07.05.2020 Bladsprett (musøre) svensk asal
01.05.2020 Bladsprett (musøre) trollhegg
 
04.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
03.06.2019 Blomstring jordnøtt
 
25.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
25.05.2018 Blomstring jordnøtt
 
23.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.05.2018 Første observasjon hoggorm
22.05.2018 Blomstring jordnøtt
21.05.2018 Blomstring kristtorn
21.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
23.05.2018 Blomstring trollhegg
22.05.2018 Blomstring tyttebær
22.05.2018 Blomstring duskmyrull
 
05.06.2017
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
03.06.2017 Blomstring høymol
03.06.2017 Blomstring jordnøtt
03.06.2017 Blomstring storfrytle
 
16.05.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
16.05.2017 Blomstring bakkeveronika
14.05.2017 Blomstring hundekjeks
14.05.2017 Blomstring jordnøtt
 
31.05.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
31.05.2016 Ankomst bergirisk
31.05.2016 Blomstring jordnøtt
30.05.2016 Blomstring molte
 
14.05.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.05.2016 Blomstring engsyre
14.05.2016 Blomstring jordnøtt
13.05.2016 Blomstring markjordbær
14.05.2016 Blomstring rød jonsokblom
14.05.2016 Blomstring skogstjerne
14.05.2016 Blomstring hundekjeksslekta
16.06.2015
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.06.2015 Blomstring jordnøtt
14.06.2015 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
 
22.05.2015
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2015 Blomstring jordnøtt
22.05.2015 Blomstring karve
 
14.05.2015
Charlotte Bakke
Gard (Haugesund, Rogaland)
12.05.2015 Blomstring jordnøtt
12.05.2015 Voksenstadiet svartskogsnegl
 
02.06.2014
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
02.06.2014 Blomstring jordnøtt
02.06.2014 Ankomst rødstjert
02.06.2014 Sang for første gang rødstjert
02.06.2014 Blomstring storvendelrot
 
1 - 15 av 18 siste»»