Resultater

02.02.2008
Gunnar Hamre
Ytre Hamre (Sogndal, Vestland)
01.02.2008 Ankomst gjerdesmett
05.06.2007
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Grindal (Rennebu, Trøndelag)
25.05.2007 Ankomst gjøk
14.05.2007 Bladsprett (musøre) bjørk
14.05.2007 Ankomst låvesvale
02.05.2007 Ankomst svarthvit fluesnapper
24.05.2007 Ankomst munk
30.04.2007 Ankomst måltrost
19.05.2007 Ankomst løvsanger
01.06.2007 Ankomst tårnseiler
04.06.2007 Ankomst gjerdesmett
27.05.2007 Ankomst trepiplerke
02.06.2007 Blomstring greplyng
14.05.2007 Ankomst svalefamilien
14.04.2007
Tor Magnus Hansen
Vingill (Tolga, Innlandet)
13.04.2007 Ankomst gråhegre
14.04.2007 Ankomst gjerdesmett
26.05.2006
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Grindal (Rennebu, Trøndelag)
07.05.2006 Bladsprett (musøre) bjørk
04.05.2006 Ankomst gjerdesmett
01.05.2006 Ankomst rugde
06.05.2006 Ankomst svarthvit fluesnapper
18.05.2006 Ankomst løvsanger
18.05.2006 Ankomst svalefamilien
««første 46-49 av 49