Resultater

09.03.2005
NOF Hordaland
Flesland (Bergen, Vestland)
13.03.1999 Ankomst sanglerke
27.02.1999 Ankomst stær
04.05.1999 Ankomst buskskvett
02.03.1999 Ankomst brunnakke
01.05.1999 Ankomst munk
08.05.1999 Ankomst tornsanger
17.04.1999 Ankomst jordugle
25.03.1999 Ankomst grågås
13.03.1999 Ankomst krikkand
14.04.1999 Ankomst taffeland
30.03.1999 Ankomst sothøne
14.04.1999 Ankomst heilo
31.03.1999 Ankomst enkeltbekkasin
17.03.1999 Ankomst rugde
10.04.1999 Ankomst storspove
05.05.1999 Ankomst strandsnipe
01.04.1999 Ankomst fiskemåke
30.03.1999 Ankomst sildemåke
08.05.1999 Ankomst makrellterne
02.06.1999 Ankomst rødnebbterne
07.03.1999 Ankomst ringdue
31.05.1999 Ankomst tårnseiler
07.05.1999 Ankomst taksvale
01.05.1999 Ankomst trepiplerke
30.03.1999 Ankomst heipiplerke
02.04.1999 Ankomst jernspurv
01.05.1999 Ankomst steinskvett
30.03.1999 Ankomst måltrost
31.03.1999 Ankomst rødvingetrost
03.06.1999 Ankomst sivsanger
02.04.1999 Ankomst gransanger
25.04.1999 Ankomst løvsanger
05.04.1999 Ankomst tornirisk
02.04.1999 Ankomst sivspurv
23.03.2000 Ankomst grågås
04.04.1999 Ankomst linerle
17.04.1999 Ankomst låvesvale
27.03.1999 Ankomst bokfink
28.02.1999 Ankomst vipe
10.03.1999 Ankomst tjeld
18.05.1999 Ankomst gjøk
16.02.2005
NOF Hordaland
Sandvin (Ullensvang, Vestland)
11.04.2002 Ankomst linerle
29.04.2002 Ankomst låvesvale
30.03.2002 Ankomst bokfink
08.05.2002 Ankomst gravand
12.03.2002 Ankomst vipe
18.03.2002 Ankomst tjeld
15.05.2002 Ankomst gjøk
07.05.2002 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.03.2002 Ankomst stær
07.03.2002 Ankomst krikkand
01.05.2002 Ankomst strandsnipe
11.04.2002 Ankomst gransanger
10.03.2002 Ankomst tårnfalk
28.04.2002 Ankomst ringtrost
04.04.2002 Ankomst dvergfalk
13.05.2002 Ankomst gulsanger
04.04.2002 Ankomst fjellvåk
04.05.2002 Ankomst rødstilk
30.04.2002 Ankomst gluttsnipe
30.04.2002 Ankomst skogsnipe
06.04.2002 Ankomst sildemåke
16.04.2004 Ankomst sivspurv
10.03.2003 Ankomst stær
05.05.2003 Ankomst taksvale
11.05.2003 Ankomst bjørkefink
20.03.2003 Ankomst krikkand
04.05.2003 Ankomst strandsnipe
15.04.2003 Ankomst jernspurv
05.05.2003 Ankomst buskskvett
05.05.2003 Ankomst rødstilk
22.04.2003 Ankomst heipiplerke
13.05.2003 Ankomst munk
14.04.2003 Ankomst hettemåke
15.04.2003 Ankomst sildemåke
27.03.2003 Ankomst ringdue
30.03.2003 Ankomst måltrost
26.04.2003 Ankomst løvsanger
06.05.2003 Ankomst sandsvale
15.04.2003 Ankomst rødvingetrost
27.04.2003 Ankomst skogsnipe
05.05.2003 Ankomst tårnfalk
04.05.2003 Ankomst bergirisk
30.04.2003 Ankomst steinskvett
05.06.2003 Ankomst gråfluesnapper
30.03.2003 Ankomst duetrost
18.04.2003 Ankomst fjellvåk
12.05.2003 Ankomst tårnseiler
12.05.2003 Ankomst trepiplerke
05.03.2003 Ankomst storspove
03.04.2002 Ankomst lappspurv
05.04.2004 Ankomst linerle
02.05.2004 Ankomst låvesvale
25.03.2004 Ankomst bokfink
15.03.2004 Ankomst vipe
02.05.2004 Ankomst tjeld
10.06.2004 Ankomst gjøk
17.04.2004 Ankomst sanglerke
02.05.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
15.03.2004 Ankomst stær
15.05.2004 Ankomst taksvale
23.04.2004 Ankomst bjørkefink
12.02.2004 Ankomst krikkand
19.04.2004 Ankomst strandsnipe
12.04.2004 Ankomst jernspurv
02.05.2004 Ankomst buskskvett
14.04.2004 Ankomst heipiplerke
08.04.2004 Ankomst gransanger
21.04.2004 Ankomst munk
21.04.2004 Ankomst hettemåke
17.04.2004 Ankomst sildemåke
17.04.2004 Ankomst ringdue
06.05.2004 Ankomst trepiplerke
06.04.2004 Ankomst måltrost
23.04.2004 Ankomst løvsanger
15.05.2004 Ankomst sandsvale
06.04.2004 Ankomst rødvingetrost
17.04.2004 Ankomst storspove
18.04.2004 Ankomst skogsnipe
28.04.2004 Ankomst ringtrost
08.04.2004 Ankomst bergirisk
16.04.2004 Ankomst steinskvett
18.05.2004 Ankomst gråfluesnapper
06.06.2004 Ankomst gulsanger
14.04.2003 Ankomst sivspurv
06.04.2002 Ankomst jernspurv
24.04.2002 Ankomst bergirisk
25.04.2002 Ankomst bjørkefink
03.05.2002 Ankomst løvsanger
03.05.2002 Ankomst munk
03.04.2002 Ankomst rødvingetrost
01.04.2002 Ankomst måltrost
02.05.2002 Ankomst steinskvett
04.05.2002 Ankomst buskskvett
04.05.2002 Ankomst sandsvale
02.04.2002 Ankomst ringdue
27.03.2002 Ankomst hettemåke
13.05.2002 Ankomst gråfluesnapper
14.04.2003 Ankomst linerle
30.04.2003 Ankomst låvesvale
18.03.2003 Ankomst bokfink
08.03.2003 Ankomst vipe
22.03.2003 Ankomst tjeld
05.06.2003 Ankomst gjøk
10.03.2003 Ankomst sanglerke
11.05.2003 Ankomst svarthvit fluesnapper
17.04.2004 Ankomst duetrost
12.04.2004 Ankomst fjellvåk
05.05.2004 Ankomst fiskeørn
12.05.2002 Ankomst taksvale
04.04.2002 Ankomst heipiplerke
15.02.2005
NOF Hordaland
Vestbøstadtjønna (Fitjar, Vestland)
09.03.2003 Ankomst krikkand
12.02.2005
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
28.04.2004 Ankomst svarthalespove
10.03.2004 Ankomst snøspurv
06.04.2004 Ankomst tornirisk
17.04.2004 Ankomst skjeand
27.04.2004 Ankomst småspove
17.04.2004 Ankomst stjertand
17.04.2004 Ankomst låvesvale
14.03.2004 Ankomst krikkand
26.04.2004 Ankomst lappspove
21.04.2004 Ankomst løvsanger
11.02.2005
NOF Hordaland
Sandvin (Ullensvang, Vestland)
07.03.2002 Ankomst krikkand
04.04.2002 Ankomst fjellvåk
10.03.2002 Ankomst tårnfalk
04.04.2002 Ankomst dvergfalk
01.05.2002 Ankomst strandsnipe
13.05.2002 Ankomst gulsanger
««første 91 - 93 av 93