Resultater

23.04.2014
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
23.03.2014 Ankomst grønnsisik
21.04.2014 Ankomst gråhegre
09.04.2014 Ankomst gråtrost
15.04.2014 Ankomst krikkand
10.04.2014 Ankomst laksand
11.04.2014 Ankomst løvsanger
09.04.2014 Ankomst ringdue
20.04.2014 Ankomst ringtrost
20.05.2013
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
20.05.2013 Ankomst linerle
15.05.2013 Ankomst vipe
18.05.2013 Ankomst gjøk
20.05.2013 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2013 Ankomst heilo
15.05.2013 Ankomst blåstrupe
15.05.2013 Ankomst rødstjert
19.05.2013 Ankomst enkeltbekkasin
15.05.2013 Ankomst løvsanger
15.05.2013 Ankomst fiskemåke
15.05.2013 Ankomst småspove
05.05.2013 Ankomst fjellvåk
17.05.2013 Ankomst krikkand
18.05.2013 Ankomst lappspurv
15.05.2013 Ankomst laksand
15.05.2013 Ankomst smålom
16.05.2013
Olaf Hunsdal
Kjøllefjord / Sekkemo (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
15.05.2013 Ankomst krikkand
11.05.2013
Olaf Hunsdal
Reisaelvas munning og Sørkjosen (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
07.05.2013 Ankomst brunnakke
07.05.2013 Ankomst krikkand
11.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
08.05.2013 Ankomst krikkand
21.04.2013
Maren Erland
Øyrane (Sunnfjord, Vestland)
21.04.2013 Ankomst bjørkefink
21.04.2013 Ankomst sandsvale
21.04.2013 Ankomst krikkand
21.04.2013 Ankomst storspove
21.04.2013 Ankomst rødstilk
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
18.03.2012 Ankomst tjeld
22.03.2012 Ankomst krikkand
17.04.2013
Unni R. Bjerke Gamst
Langnes, Tromsø (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
17.03.2013 Ankomst tjeld
01.04.2013 Ankomst krikkand
07.04.2013 Ankomst snøspurv
07.04.2013 Ankomst gravand
07.04.2013 Ankomst skjærpiplerke
01.04.2013 Ankomst storspove
24.05.2012
Olaf Hunsdal
Langfjordbotn (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
23.05.2012 Ankomst krikkand
05.05.2012
Gøsta Vilhelm Rougnø
Brennmyra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
05.05.2012 Ankomst krikkand
18.04.2012
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal I Furnes (Ringsaker, Innlandet)
18.04.2012 Ankomst krikkand
28.04.2011 Ankomst knekkand
16.04.2012
Berit Santtu
Øya, Fetsund (Lillestrøm, Viken)
14.04.2012 Ankomst linerle
08.04.2012 Ankomst gråhegre
10.04.2012 Ankomst laksand
10.04.2012 Ankomst stork
13.04.2012 Ankomst krikkand
16.04.2012
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
11.04.2012 Ankomst vipe
15.04.2012 Ankomst krikkand
14.04.2012 Ankomst kvinand
14.04.2012 Ankomst trane
11.04.2012 Ankomst ringdue
14.04.2012 Ankomst gråhegre
14.04.2012 Voksenstadiet neslesommerfugl
09.04.2012 Blomstring hestehov
10.04.2012 Voksenstadiet humler
22.05.2011
Olaf Hunsdal
Altaosen (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
20.05.2011 Ankomst låvesvale
20.05.2011 Ankomst krikkand
20.05.2011 Ankomst rødstilk
20.05.2011 Ankomst taksvale
20.05.2011 Ankomst toppand
20.05.2011 Ankomst brunnakke
20.05.2011 Ankomst gulerle
20.05.2011 Ankomst hettemåke
15.05.2011
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
15.05.2011 Ankomst krikkand
««første 16 - 30 av 93 siste»»