Resultater

17.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
16.05.2021 Ankomst brunnakke
15.05.2021 Ankomst krikkand
16.05.2021 Ankomst strandsnipe
 
29.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
28.04.2021 Ankomst krikkand
10.01.2021
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
07.01.2021 Ankomst krikkand
 
07.06.2020
Frøydis Mathiesen
Turområde, Konnerud,1-3 km fra min bolig (Drammen, Viken)
07.06.2020 Ankomst krikkand
07.06.2020 Ankomst låvesvale
 
17.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
16.04.2020 Ankomst hettemåke
16.04.2020 Ankomst krikkand
16.04.2020 Første observasjon padde
27.04.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
26.04.2019 Ankomst brunnakke
26.04.2019 Bladsprett (musøre) hegg
26.04.2019 Ankomst heipiplerke
26.04.2019 Ankomst krikkand
26.04.2019 Ankomst sivspurv
 
24.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
24.04.2019 Ankomst brunnakke
24.04.2019 Ankomst hettemåke
24.04.2019 Ankomst krikkand
24.04.2019 Ankomst toppand
 
25.04.2018
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
25.04.2018 Ankomst krikkand
 
08.05.2016
Karianne Storvoll
Nymoen (Hemnes, Nordland)
06.05.2016 Ankomst grågås
06.05.2016 Ankomst krikkand
05.05.2016 Ankomst kvinand
05.05.2016 Ankomst laksand
30.04.2016 Ankomst linerle
05.05.2016 Ankomst stokkand
05.05.2016 Ankomst trane
06.05.2016 Voksenstadiet humler
 
28.03.2016
Geir Stian Vrålstad
Hola (Lindesnes, Agder)
28.03.2016 Ankomst krikkand
28.03.2016 Ankomst kvinand
28.03.2016 Ankomst stokkand
 
13.04.2015
Geir Stian Vrålstad
Hola (Lindesnes, Agder)
11.04.2015 Ankomst krikkand
11.04.2015 Ankomst stokkand
 
20.05.2014
Rolf Eric Seljevold
Flostrand (Rana, Nordland)
20.05.2014 Sang for første gang gransanger
20.05.2014 Ankomst krikkand
20.05.2014 Sang for første gang løvsanger
 
04.05.2014
Olaf Hunsdal
Kjøllefjord / Sekkemo (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
30.04.2014 Ankomst krikkand
30.04.2014 Ankomst storspove
30.04.2014 Ankomst svartand
 
23.04.2014
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
23.03.2014 Ankomst grønnsisik
21.04.2014 Ankomst gråhegre
09.04.2014 Ankomst gråtrost
15.04.2014 Ankomst krikkand
10.04.2014 Ankomst laksand
11.04.2014 Ankomst løvsanger
09.04.2014 Ankomst ringdue
20.04.2014 Ankomst ringtrost
 
20.05.2013
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
20.05.2013 Ankomst linerle
15.05.2013 Ankomst vipe
18.05.2013 Ankomst gjøk
20.05.2013 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2013 Ankomst heilo
15.05.2013 Ankomst blåstrupe
15.05.2013 Ankomst rødstjert
19.05.2013 Ankomst enkeltbekkasin
15.05.2013 Ankomst løvsanger
15.05.2013 Ankomst fiskemåke
15.05.2013 Ankomst småspove
05.05.2013 Ankomst fjellvåk
17.05.2013 Ankomst krikkand
18.05.2013 Ankomst lappspurv
15.05.2013 Ankomst laksand
15.05.2013 Ankomst smålom
 
1 - 15 av 93 siste»»