Resultater

22.06.2020
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.06.2020 Blomstring småsyre
22.06.2020 Blomstring grøftesoleie
 
03.06.2020
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
03.06.2020 Blomstring strandsmelle
03.06.2020 Blomstring småsyre
 
31.05.2020
Charlotte Bakke
Hvitsteintjenna-området (Skien, Vestfold og Telemark)
27.05.2020 Blomstring tyttebær
27.05.2020 Blomstring tepperot
27.05.2020 Blomstring småsyre
 
06.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
06.05.2020 Blomstring småsyre
06.05.2020 Blomstring rød jonsokblom
06.05.2020 Blomstring kristtorn
06.05.2020 Bladsprett (musøre) ask
06.05.2020 Blomstring eik
06.05.2020 Bladsprett (musøre) eik
 
23.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
23.06.2019 Blomstring stormarimjelle
23.06.2019 Blomstring småsyre
23.06.2019 Blomstring nattfiol
23.06.2019 Blomstring mørkkongslys
23.06.2019 Blomstring myrtistel
23.06.2019 Blomstring mjødurt
23.06.2019 Blomstring krypfredløs
23.06.2019 Blomstring gullris
23.06.2019 Blomstring flekkmarihand
23.06.2019 Blomstring fjærekoll
23.06.2019 Blomstring firkantperikum
23.06.2019 Blomstring bjørnebær
 
02.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.06.2019 Blomstring småsyre
02.06.2019 Blomstring småsmelle
27.05.2019 Blomstring sløke
02.06.2019 Blomstring ryllik
01.06.2019 Blomstring aurikkelsveve
 
29.05.2019
Charlotte Bakke
Hovenga (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
29.05.2019 Blomstring småsyre
29.05.2019 Blomstring skvallerkål
29.05.2019 Blomstring rødkløver
29.05.2019 Blomstring krypsoleie
29.05.2019 Blomstring grasstjerneblom
 
28.05.2018
Charlotte Bakke
Vestsiden (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
21.05.2018 Blomstring småsyre
21.05.2018 Blomstring ryllik
21.05.2018 Blomstring gåsemure
 
06.06.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
06.06.2017 Blomstring småsyre
06.06.2017 Blomstring skogstorkenebb
06.06.2017 Blomstring jonsokkoll
06.06.2017 Blomstring ugrasarve
 
05.06.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.06.2017 Blomstring stornesle
04.06.2017 Blomstring småsyre
05.06.2017 Blomstring revebjelle
05.06.2017 Blomstring korsved
04.06.2017 Blomstring hanekam
05.06.2017 Blomstring englodnegras
30.05.2017 Blomstring blokkebær
 
03.06.2017
Charlotte Bakke
Veaholmen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
29.05.2017 Blomstring strandsmelle
29.05.2017 Blomstring småsyre
29.05.2017 Blomstring fjærekoll
29.05.2017 Blomstring strandkvann
 
27.05.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.05.2017 Ankomst tårnseiler
27.05.2017 Blomstring småsyre
 
27.05.2016
Charlotte Bakke
Veaholmen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
27.05.2016 Blomstring småsyre
27.05.2016 Blomstring strandkryp
27.05.2016 Blomstring tyttebær
27.05.2016 Blomstring kattefotslekta
 
26.05.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.05.2016 Blomstring skogkarse
26.05.2016 Blomstring småsyre
26.05.2016 Blomstring åkerforglemmegei
 
25.05.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
25.05.2016 Blomstring grannsveve
24.05.2016 Blomstring småsyre
24.05.2016 Blomstring tettegras
1-15 av 23 siste»»