Resultater

27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
26.04.2012 Ankomst fiskeørn
06.05.2012 Ankomst gluttsnipe
14.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Ankomst låvesvale
21.03.2012 Ankomst bokfink
01.04.2012 Ankomst vipe
24.04.2012 Ankomst tjeld
09.06.2012 Ankomst gjøk
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.03.2012 Ankomst stær
23.03.2012 Ankomst ringdue
28.03.2012 Ankomst svarttrost
30.03.2012 Ankomst duetrost
10.04.2012 Ankomst trane
15.04.2012 Ankomst rødstrupe
19.04.2012 Ankomst gråtrost
09.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
11.04.2012 Ankomst rugde
14.04.2012 Ankomst storspove
30.03.2012 Ankomst rødvingetrost
14.04.2012 Ankomst sivspurv
19.04.2012 Ankomst måltrost
29.04.2012 Ankomst heipiplerke
16.04.2011 Ankomst tårnfalk
15.04.2012 Ankomst vandrefalk
17.04.2012 Ankomst gransanger
17.04.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst dvergfalk
23.04.2012 Ankomst fiskemåke
26.04.2012 Ankomst hettemåke
22.04.2012 Ankomst smålom
25.04.2012 Ankomst horndykker
23.04.2012 Ankomst skogsnipe
30.04.2011 Ankomst trepiplerke
10.05.2012 Ankomst løvsanger
01.05.2011 Ankomst sandsvale
03.05.2011 Ankomst rødstilk
09.05.2012 Ankomst grønnstilk
20.05.2012 Ankomst munk
10.05.2011 Ankomst heilo
12.05.2011 Ankomst strandsnipe
22.05.2011 Ankomst gulsanger
23.05.2012 Ankomst rødnebbterne
20.05.2012
Byrknes skule
Byrknes (Gulen, Vestland)
11.05.2012 Ankomst gjøk
16.05.2012 Ankomst tårnfalk
20.05.2012
Therese Torstensson
Egen hage (Lillestrøm, Viken)
12.05.2012 Ankomst tårnfalk
19.04.2012
Kim-Laurits Gunnerød
Bakke (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
19.04.2012 Ankomst tårnfalk
14.04.2012
Bård Arild Sunnset
vollan (Melhus, Trøndelag)
13.04.2012 Ankomst tårnfalk
13.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst trane
10.04.2012
Gottfred Labakk
Os (Saltdal, Nordland)
09.04.2012 Ankomst orrfugl
10.04.2012 Ankomst svarttrost
10.04.2012 Ankomst grønnfink
07.04.2012 Ankomst tårnfalk
01.07.2011
Rolf Eric Seljevold
Flostrand (Rana, Nordland)
29.06.2011 Ankomst tårnfalk
26.04.2011
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
26.04.2011 Ankomst tårnfalk
25.04.2011
Bård Arild Sunnset
vollan (Melhus, Trøndelag)
25.04.2011 Ankomst tårnfalk
23.04.2011
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
22.04.2011 Ankomst tårnfalk
03.05.2010
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
24.04.2010 Ankomst tårnfalk
26.04.2010
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
26.04.2010 Ankomst tårnfalk
25.04.2010 Ankomst kortnebbgås
26.04.2010 Ankomst kvinand
26.04.2010
Torgrim Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
26.04.2010 Ankomst kvinand
25.04.2010 Ankomst kortnebbgås
26.04.2010 Ankomst tårnfalk
19.04.2010
Liv Hilmarsen
Tolga sentrum (Tolga, Innlandet)
19.04.2010 Ankomst linerle
19.04.2010 Ankomst tårnfalk
07.05.2009
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
06.05.2009 Ankomst svartglente
06.05.2009 Ankomst tårnfalk
««første 16 - 30 av 54 siste»»