Resultater

30.05.2021
Kristian Moen
Skaidi Kvalsund kommune (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
29.05.2021 Ankomst tårnfalk
 
20.05.2021
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
14.05.2021 Ankomst tårnfalk
 
06.05.2021
Rolf Lennart Sætermo
Sætermo (Rana, Nordland)
06.05.2021 Ankomst bjørkefink
06.05.2021 Ankomst gråtrost
06.05.2021 Sang for første gang gråtrost
05.05.2021 Ankomst tårnfalk
 
09.08.2020
Randi Holien
Steindestølen (Vang, Innlandet)
25.06.2020 Ankomst blåstrupe
25.06.2020 Ankomst linerle
25.06.2020 Ankomst tårnfalk
25.06.2020 Ankomst vipe
 
08.05.2020
Atle Havdal
Gisnadalen (Rennebu, Trøndelag)
08.05.2020 Ankomst løvsanger
30.04.2020 Ankomst måltrost
30.04.2020 Ankomst ringtrost
01.05.2020 Ankomst rødvingetrost
17.04.2020 Ankomst tårnfalk
03.05.2020 Reirbygging tårnfalk
 
27.04.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
27.04.2020 Ankomst bjørkefink
26.04.2020 Ankomst tårnfalk
 
27.04.2017
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
27.04.2017 Ankomst tårnfalk
 
27.04.2017
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
22.04.2017 Ankomst linerle
18.04.2017 Ankomst tårnfalk
 
08.05.2016
Rolf Lennart Sætermo
Sætermo (Rana, Nordland)
08.05.2016 Ankomst tårnfalk
 
06.05.2016
Tor Magnus Hansen
Vingill (Tolga, Innlandet)
06.05.2016 Ankomst jernspurv
06.05.2016 Ankomst svarthvit fluesnapper
05.05.2016 Ankomst tårnfalk
 
04.05.2016
Per Christiansen
Nestu Rise, Driva (Oppdal, Trøndelag)
04.05.2016 Ankomst tårnfalk
 
11.04.2015
Tor Hilmar Årnes
Fundingrud (Nesodden, Viken)
11.04.2015 Ankomst tårnfalk
23.04.2013
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Grindal (Rennebu, Trøndelag)
20.04.2013 Ankomst tårnfalk
 
23.04.2013
Tylldalen skole
(Tynset, Innlandet)
19.04.2013 Ankomst jernspurv
09.04.2013 Ankomst svarttrost
21.04.2013 Ankomst trane
21.04.2013 Ankomst tårnfalk
20.04.2013 Ankomst rødstrupe
21.04.2013 Ankomst rødvingetrost
 
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
26.04.2012 Ankomst fiskeørn
06.05.2012 Ankomst gluttsnipe
14.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Ankomst låvesvale
21.03.2012 Ankomst bokfink
01.04.2012 Ankomst vipe
24.04.2012 Ankomst tjeld
09.06.2012 Ankomst gjøk
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.03.2012 Ankomst stær
23.03.2012 Ankomst ringdue
28.03.2012 Ankomst svarttrost
30.03.2012 Ankomst duetrost
10.04.2012 Ankomst trane
15.04.2012 Ankomst rødstrupe
19.04.2012 Ankomst gråtrost
09.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
11.04.2012 Ankomst rugde
14.04.2012 Ankomst storspove
30.03.2012 Ankomst rødvingetrost
14.04.2012 Ankomst sivspurv
19.04.2012 Ankomst måltrost
29.04.2012 Ankomst heipiplerke
16.04.2011 Ankomst tårnfalk
15.04.2012 Ankomst vandrefalk
17.04.2012 Ankomst gransanger
17.04.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst dvergfalk
23.04.2012 Ankomst fiskemåke
26.04.2012 Ankomst hettemåke
22.04.2012 Ankomst smålom
25.04.2012 Ankomst horndykker
23.04.2012 Ankomst skogsnipe
30.04.2011 Ankomst trepiplerke
10.05.2012 Ankomst løvsanger
01.05.2011 Ankomst sandsvale
03.05.2011 Ankomst rødstilk
09.05.2012 Ankomst grønnstilk
20.05.2012 Ankomst munk
10.05.2011 Ankomst heilo
12.05.2011 Ankomst strandsnipe
22.05.2011 Ankomst gulsanger
23.05.2012 Ankomst rødnebbterne
 
1 - 15 av 54 siste»»