Resultater

11.06.2020
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
11.06.2020 Blomstring smalkjempe
11.06.2020 Blomstring rundbelg
11.06.2020 Blomstring revebjelle
11.06.2020 Blomstring kratthumleblom
11.06.2020 Blomstring hvitkløver
 
04.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.06.2020 Blomstring revebjelle
04.06.2020 Blomstring myrtistel
03.06.2020 Blomstring hvitkløver
04.06.2020 Blomstring hanekam
03.06.2020 Blomstring fuglevikke
04.06.2020 Blomstring aurikkelsveve
 
03.06.2020
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
02.06.2020 Voksenstadiet stor snabelsvermer
03.06.2020 Blomstring rogn
01.06.2020 Første observasjon piggsvin
02.06.2020 Blomstring hvitkløver
03.06.2020 Blomstring engstorkenebb
 
28.05.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
21.05.2020 Blomstring tunbalderbrå
21.05.2020 Voksenstadiet nettkjølsnegl
21.05.2020 Blomstring hvitkløver
 
10.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
10.06.2019 Blomstring stormarimjelle
10.06.2019 Blomstring kratthumleblom
10.06.2019 Blomstring hvitkløver
10.06.2019 Blomstring bjørnebær
 
29.05.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.05.2019 Blomstring hvitkløver
29.05.2019 Sang for første gang gulsanger
29.05.2019 Ankomst gulsanger
28.05.2019 Blomstring engsyre
29.05.2019 Blomstring enghumleblom
29.05.2019 Sang for første gang bjørkefink
29.05.2019 Ankomst bjørkefink
29.05.2019 Blomstring øyentrøstslekta
 
28.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.05.2019 Blomstring trollhegg
28.05.2019 Blomstring maiblom
27.05.2019 Blomstring liljekonvall
28.05.2019 Blomstring hvitkløver
27.05.2019 Blomstring hengeaks
 
20.05.2019
Charlotte Bakke
Herøya (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
19.05.2019 Blomstring tusenfryd
19.05.2019 Blomstring skogstorkenebb
19.05.2019 Blomstring leddved
19.05.2019 Blomstring hvitkløver
19.05.2019 Blomstring tiriltungeslekta
 
03.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
02.06.2018 Første observasjon svartkjølsnegl
02.06.2018 Voksenstadiet svartkjølsnegl
03.06.2018 Blomstring rødkløver
03.06.2018 Blomstring ryllik
03.06.2018 Blomstring prestekrage
03.06.2018 Blomstring hvitkløver
03.06.2018 Blomstring grasstjerneblom
 
30.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
30.05.2018 Blomstring hvitkløver
 
28.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.05.2018 Blomstring tettegras
26.05.2018 Blomstring skogfredløs
28.05.2018 Blomstring rødkløver
28.05.2018 Blomstring myrtistel
25.05.2018 Blomstring maiblom
27.05.2018 Blomstring legeveronika
26.05.2018 Blomstring kystmaure
28.05.2018 Blomstring korsved
27.05.2018 Blomstring hårsveve
27.05.2018 Blomstring hvitkløver
28.05.2018 Blomstring grasstjerneblom
26.05.2018 Blomstring aurikkelsveve
26.05.2018 Blomstring karveslekta
 
28.05.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
27.05.2018 Blomstring prestekrage
27.05.2018 Blomstring hvitkløver
27.05.2018 Voksenstadiet stikkeveps
 
11.05.2018
Kaland barne- og ungdomsskule
Fonnes (Austrheim, Vestland)
11.05.2018 Bladsprett (musøre) selje
11.05.2018 Blomstring hvitveis
11.05.2018 Blomstring hvitkløver
11.05.2018 Blomstring engkarse
11.05.2018 Blomstring blåbær
11.05.2018 Bladsprett (musøre) bjørk
11.05.2018 Voksenstadiet humler
11.05.2018 Blomstring engsoleie
11.05.2018 Blomstring taggløvetann-gruppa
15.06.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
15.06.2017 Blomstring hvitkløver
15.06.2017 Blomstring gulflatbelg
15.06.2017 Blomstring grasstjerneblom
15.06.2017 Blomstring fuglevikke
15.06.2017 Blomstring bringebær
15.06.2017 Blomstring bjørnebærslekta
 
06.06.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
06.06.2017 Blomstring strandsmelle
06.06.2017 Blomstring skjørbuksurt
06.06.2017 Blomstring hvitkløver
06.06.2017 Blomstring gåsemure
06.06.2017 Blomstring fjærekoll
 
1-15 av 46 siste»»