Resultater

28.04.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
24.04.2022 Egg buttsnutefrosk
24.04.2022 Første observasjon buttsnutefrosk
25.04.2022 Blomstring hårfrytle
 
17.04.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
17.04.2022 Larver buttsnutefrosk
17.04.2022 Blomstring gjøkesyre
09.04.2022 Bladsprett (musøre) rødhyll
 
19.05.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.05.2021 Egg buttsnutefrosk
19.05.2021 Voksenstadiet vannløpere
 
15.04.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.04.2021 Larver buttsnutefrosk
15.04.2021 Voksenstadiet dagpåfugløye
15.04.2021 Bladsprett (musøre) europalerk
09.04.2021 Gåsunger selje
15.04.2021 Voksenstadiet sitronsommerfugl
 
04.05.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.05.2020 Egg buttsnutefrosk
04.05.2020 Bladsprett (musøre) gråor
04.05.2020 Blomstring starr
 
03.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
03.05.2020 Egg buttsnutefrosk
03.05.2020 Første observasjon buttsnutefrosk
21.04.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
21.04.2020 Første observasjon buttsnutefrosk
21.04.2020 Ankomst gransanger
21.04.2020 Sang for første gang gransanger
21.04.2020 Voksenstadiet vannløpere
 
13.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
13.04.2020 Larver buttsnutefrosk
13.04.2020 Blomstring selje
13.04.2020 Blomstring tunbalderbrå
 
19.03.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
19.03.2020 Egg buttsnutefrosk
19.03.2020 Blomstring hvitveis
19.03.2020 Blomstring skjellrot
18.03.2020 Ankomst stær
17.03.2020 Første observasjon stålorm
19.03.2020 Blomstring vassarve
 
29.04.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
29.04.2019 Larver buttsnutefrosk
29.04.2019 Blomstring enghumleblom
28.04.2019 Blomstring markjordbær
28.04.2019 Blomstring forglemmegei
 
20.04.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
20.04.2019 Egg buttsnutefrosk
20.04.2019 Første observasjon buttsnutefrosk
 
18.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
18.04.2019 Voksenstadiet aurorasommerfugl
18.04.2019 Egg buttsnutefrosk
18.04.2019 Voksenstadiet løpebiller
 
22.03.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.03.2019 Egg buttsnutefrosk
 
01.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.04.2018 Egg buttsnutefrosk
30.04.2018 Blomstring engkarse
29.04.2018 Ankomst heilo
28.04.2018 Ankomst heipiplerke
29.04.2018 Sang for første gang heipiplerke
29.04.2018 Blomstring kusymre
30.04.2018 Ankomst låvesvale
01.05.2018 Blomstring markjordbær
29.04.2018 Ankomst steinskvett
25.04.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
25.04.2018 Bladsprett (musøre) alm
25.04.2018 Larver buttsnutefrosk
 
1 - 15 av 108 siste»»