Hopp til hovedinnhold

Resultater

24.06.2015
Mette Hexeberg
Søndre Hekseberg, Frogner (Lillestrøm, Viken)
08.06.2015 Sang for første gang gjøk
22.06.2015 Sang for første gang skogsnipe
25.04.2014
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
25.04.2014 Ankomst skogsnipe
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
14.04.2011 Ankomst måltrost
30.04.2011 Ankomst låvesvale
30.03.2011 Ankomst bokfink
12.04.2011 Ankomst vipe
01.05.2011 Ankomst tjeld
02.05.2011 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.04.2011 Ankomst stær
14.04.2011 Ankomst storspove
13.04.2011 Ankomst rugde
17.04.2011 Ankomst gransanger
06.05.2011 Ankomst gluttsnipe
23.03.2011 Ankomst ringdue
18.04.2011 Ankomst dvergfalk
08.05.2011 Ankomst hettemåke
14.04.2011 Ankomst rødvingetrost
22.04.2011 Ankomst smålom
11.04.2011 Ankomst rødstrupe
23.04.2011 Ankomst horndykker
14.04.2011 Ankomst sivspurv
03.05.2011 Ankomst grønnstilk
03.04.2011 Ankomst svarttrost
14.04.2011 Ankomst heipiplerke
13.04.2011 Ankomst enkeltbekkasin
06.05.2011 Ankomst fiskeørn
11.04.2011 Ankomst gråtrost
01.05.2011 Ankomst løvsanger
19.04.2011 Ankomst fiskemåke
09.04.2011 Ankomst trane
23.05.2011 Ankomst rødnebbterne
10.05.2011 Ankomst munk
23.04.2011 Ankomst skogsnipe
17.04.2011 Ankomst jernspurv
18.04.2011 Ankomst fjellvåk
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
26.04.2012 Ankomst fiskeørn
06.05.2012 Ankomst gluttsnipe
14.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Ankomst låvesvale
21.03.2012 Ankomst bokfink
01.04.2012 Ankomst vipe
24.04.2012 Ankomst tjeld
09.06.2012 Ankomst gjøk
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.03.2012 Ankomst stær
23.03.2012 Ankomst ringdue
28.03.2012 Ankomst svarttrost
30.03.2012 Ankomst duetrost
10.04.2012 Ankomst trane
15.04.2012 Ankomst rødstrupe
19.04.2012 Ankomst gråtrost
09.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
11.04.2012 Ankomst rugde
14.04.2012 Ankomst storspove
30.03.2012 Ankomst rødvingetrost
14.04.2012 Ankomst sivspurv
19.04.2012 Ankomst måltrost
29.04.2012 Ankomst heipiplerke
16.04.2011 Ankomst tårnfalk
15.04.2012 Ankomst vandrefalk
17.04.2012 Ankomst gransanger
17.04.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst dvergfalk
23.04.2012 Ankomst fiskemåke
26.04.2012 Ankomst hettemåke
22.04.2012 Ankomst smålom
25.04.2012 Ankomst horndykker
23.04.2012 Ankomst skogsnipe
30.04.2011 Ankomst trepiplerke
10.05.2012 Ankomst løvsanger
01.05.2011 Ankomst sandsvale
03.05.2011 Ankomst rødstilk
09.05.2012 Ankomst grønnstilk
20.05.2012 Ankomst munk
10.05.2011 Ankomst heilo
12.05.2011 Ankomst strandsnipe
22.05.2011 Ankomst gulsanger
23.05.2012 Ankomst rødnebbterne
22.04.2011
Ole Eikaas
Eigestø (Arendal, Agder)
02.04.2011 Ankomst rugde
03.04.2011 Ankomst skogsnipe
15.05.2008
Vestre Trysil skole
Søre Osen (Trysil, Innlandet)
16.04.2008 Ankomst linerle
28.04.2008 Ankomst vipe
24.04.2008 Blomstring hestehov
29.04.2008 Blomstring hvitveis
07.05.2008 Bladsprett (musøre) bjørk
28.04.2008 Gåsunger selje
16.04.2008 Ankomst linerle
10.05.2008 Ankomst låvesvale
11.04.2008 Ankomst bokfink
28.04.2008 Ankomst vipe
09.05.2008 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2008 Ankomst stær
20.04.2008 Ankomst bjørkefink
16.04.2008 Ankomst linerle
10.05.2008 Ankomst låvesvale
11.04.2008 Ankomst bokfink
28.04.2008 Ankomst vipe
09.05.2008 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2008 Ankomst stær
20.04.2008 Ankomst bjørkefink
05.04.2008 Ankomst gråtrost
13.05.2008 Ankomst heilo
19.04.2008 Ankomst hettemåke
14.04.2008 Ankomst jernspurv
10.04.2008 Ankomst kvinand
10.05.2008 Ankomst løvsanger
04.04.2008 Ankomst måltrost
13.04.2008 Ankomst ringdue
04.05.2008 Ankomst rugde
07.05.2008 Ankomst skogsnipe
06.05.2008 Ankomst smålom
19.04.2008 Ankomst spurvehauk
02.05.2008 Ankomst småspove
25.04.2008 Ankomst trane
09.05.2008 Ankomst strandsnipe
30.04.2008 Voksenstadiet humler
05.05.2008
NOF Hordaland
Hopsvatnet (Alver, Vestland)
11.04.2008 Ankomst sivspurv
11.04.2008 Ankomst skogsnipe
29.04.2008
NOF Hordaland
Gripen (Alver, Vestland)
28.04.2008 Ankomst skogsnipe
24.04.2008
NOF Hordaland
Bordalen (Voss, Vestland)
22.04.2008 Ankomst skogsnipe
18.04.2008
NOF Hordaland
Sandvin (Ullensvang, Vestland)
17.04.2008 Ankomst skogsnipe
25.04.2007
John Sandve
Åsen, Blylaget (Nesodden, Viken)
29.03.2007 Ankomst linerle
14.03.2007 Ankomst bokfink
13.03.2007 Ankomst sanglerke
11.03.2007 Ankomst stær
04.02.2007 Ankomst kjernebiter
15.03.2007 Ankomst stillits
14.04.2007 Ankomst sivhøne
19.03.2007 Ankomst rugde
08.03.2007 Ankomst ringdue
14.03.2007 Ankomst rødvingetrost
22.03.2007 Ankomst vintererle
07.04.2007 Ankomst gransanger
12.04.2007 Ankomst kortnebbgås
15.04.2007 Ankomst skogsnipe
10.04.2007 Ankomst måltrost
25.04.2007
John Sandve
Åsen, Blylaget (Nesodden, Viken)
14.03.2007 Ankomst bokfink
13.03.2007 Ankomst sanglerke
11.03.2007 Ankomst stær
04.02.2007 Ankomst kjernebiter
15.03.2007 Ankomst stillits
14.04.2007 Ankomst sivhøne
19.03.2007 Ankomst rugde
08.03.2007 Ankomst ringdue
14.03.2007 Ankomst rødvingetrost
22.03.2007 Ankomst vintererle
07.04.2007 Ankomst gransanger
12.04.2007 Ankomst kortnebbgås
15.04.2007 Ankomst skogsnipe
10.04.2007 Ankomst måltrost
10.04.2007
NOF Hordaland
Prestegardsmoen (Voss, Vestland)
07.04.2007 Ankomst tjeld
06.04.2007 Ankomst heipiplerke
09.04.2007 Ankomst gransanger
09.04.2007 Ankomst sildemåke
06.04.2007 Ankomst storspove
09.04.2007 Ankomst skogsnipe
09.05.2006
NOF Hordaland
Sandvin (Ullensvang, Vestland)
29.04.2006 Ankomst tjeld
01.04.2006 Ankomst sanglerke
13.04.2006 Ankomst sildemåke
06.05.2006 Ankomst buskskvett
01.05.2006 Ankomst løvsanger
23.04.2006 Ankomst jernspurv
03.05.2006 Ankomst gluttsnipe
03.05.2006 Ankomst skogsnipe
19.04.2006 Ankomst steinskvett
02.05.2006
NOF Hordaland
Ulvik (Ulvik, Vestland)
30.04.2006 Ankomst strandsnipe
30.04.2006 Ankomst skogdue
01.05.2006 Ankomst skogsnipe
1 - 15 av 24 siste»»