Hopp til hovedinnhold

Resultater

30.08.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
18.08.2021 Ankomst gråhegre
24.08.2021 Ankomst hønsehauk
21.08.2021 Første observasjon mink
29.08.2021 Ankomst spurvehauk
18.08.2021 Ankomst nordlig storskarv
 
27.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
26.04.2021 Ankomst sivspurv
26.04.2021 Ankomst storskarv
 
09.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
09.05.2020 Ankomst storskarv
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
08.05.2019 Ankomst gulerle
08.05.2019 Ankomst låvesvale
08.05.2019 Ankomst sandsvale
08.05.2019 Ankomst storskarv
08.05.2019 Ankomst svartbak
08.05.2019 Ankomst taksvale
 
02.04.2018
Odd Hjorth -Sørensen
Mølen (Larvik, Vestfold og Telemark)
02.04.2018 Ankomst gravand
02.04.2018 Ankomst storskarv
03.02.2018
Per Torgersen
Fetsund (Lillestrøm, Viken)
01.02.2018 Ankomst mellomskarv
 
03.05.2013
helen lorraine jacobsen
Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
04.03.2013 Ankomst gråhegre
04.03.2013 Ankomst kvinand
04.03.2013 Ankomst storskarv
04.03.2013 Ankomst siland
04.03.2013 Ankomst stokkand
04.03.2013 Ankomst fossekall
04.03.2013 Ankomst svartbak
04.03.2013 Ankomst fiskemåke
04.03.2013 Ankomst ravn
 
01.05.2012
Erik Imerslund
Oldereidet (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
21.04.2012 Ankomst storskarv
 
03.04.2012
Trine Lise Fjelldal
Lønsetbakken (Molde, Møre og Romsdal)
03.04.2012 Ankomst storskarv
30.01.2011
Janne Merete Ødegård Knutsen
Skjernøyveien 250 (Lindesnes, Agder)
30.01.2011 Ankomst knoppsvane
30.01.2011 Ankomst stokkand
30.01.2011 Ankomst kvinand
30.01.2011 Ankomst storskarv
30.01.2011 Ankomst gråmåke
30.01.2011 Ankomst svartbak
 
26.01.2011
utsira fuglestasjon
utsira (Utsira, Rogaland)
01.01.2011 Ankomst bokfink
03.01.2011 Ankomst stær
01.01.2011 Ankomst gråsisik
01.01.2011 Ankomst grønnfink
01.01.2011 Ankomst bokfink
12.01.2011 Ankomst vipe
03.01.2011 Ankomst stær
01.01.2011 Ankomst gråsisik
01.01.2011 Ankomst grønnfink
01.01.2011 Ankomst blåmeis
05.01.2011 Ankomst fiskemåke
01.01.2011 Ankomst grågås
02.01.2011 Ankomst gråhegre
02.01.2011 Ankomst gråtrost
02.01.2011 Ankomst havelle
01.01.2011 Ankomst havhest
02.01.2011 Ankomst heipiplerke
01.01.2011 Ankomst kjøttmeis
01.01.2011 Ankomst kråke
01.01.2011 Ankomst ravn
01.01.2011 Ankomst skjærpiplerke
01.01.2011 Ankomst gråmåke
01.01.2011 Ankomst svarttrost
01.01.2011 Ankomst svartbak
01.01.2011 Ankomst rødstrupe
01.01.2011 Ankomst ærfugl
01.01.2011 Ankomst knoppsvane
01.01.2011 Ankomst sangsvane
24.01.2011 Ankomst gulspurv
02.01.2011 Ankomst toppskarv
09.01.2011 Ankomst teist
08.01.2011 Ankomst stokkand
21.01.2011 Ankomst måltrost
10.01.2011 Ankomst rødvingetrost
22.01.2011 Ankomst vandrefalk
22.01.2011 Ankomst storskarv
12.01.2011 Ankomst sidensvans
12.01.2011 Ankomst gjerdesmett
04.01.2011 Ankomst bjørkefink
 
01.03.2009
Ruben Haugereid
Mandal by (Lindesnes, Agder)
01.03.2009 Ankomst fossekall
01.03.2009 Ankomst storskarv
30.04.2007
Akkarfjord oppvekstsenter
Akkarfjord (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
29.04.2007 Ankomst storskarv
 
15.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
15.03.2007 Ankomst siland
01.01.2007 Ankomst gråspurv
01.01.2007 Ankomst grønnfink
15.01.2007 Ankomst stokkand
10.01.2007 Ankomst storskarv
15.01.2007 Ankomst sangsvane