Resultater

07.04.2011
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
04.04.2011 Ankomst gråhegre
21.03.2011 Ankomst gråsisik
28.03.2011 Ankomst bokfink
28.03.2011 Ankomst kanadagås
07.04.2011 Ankomst horndykker
05.04.2011 Blomstring snøklokke
28.05.2009
Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter/Billefjord skole
billefjord (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
11.04.2009 Ankomst sangsvane
02.05.2009 Ankomst havelle
02.05.2009 Ankomst rødvingetrost
10.05.2009 Ankomst gråhegre
10.05.2009 Ankomst trane
09.05.2009 Ankomst tyvjo
13.04.2009 Ankomst polarsnipe
09.04.2009 Ankomst grågås
01.04.2009 Ankomst stokkand
08.04.2009 Ankomst storspove
03.05.2009 Ankomst svarttrost
02.05.2009 Ankomst linerle
23.05.2009 Ankomst gjøk
02.04.2009 Ankomst tjeld
13.04.2009 Ankomst vipe
08.05.2009 Blomstring hestehov
25.05.2009 Bladsprett (musøre) bjørk
04.04.2009 Gåsunger selje
27.04.2009 Ankomst svarthvit fluesnapper
29.04.2009 Ankomst stær
07.04.2009 Ankomst snøspurv
02.05.2009 Ankomst gråtrost
02.05.2009 Ankomst horndykker
11.04.2009 Ankomst sangsvane
02.05.2009 Ankomst havelle
02.05.2009 Ankomst rødvingetrost
10.05.2009 Ankomst gråhegre
10.05.2009 Ankomst trane
09.05.2009 Ankomst tyvjo
13.04.2009 Ankomst polarsnipe
09.04.2009 Ankomst grågås
01.04.2009 Ankomst stokkand
08.04.2009 Ankomst storspove
27.04.2009 Ankomst svarthvit fluesnapper
29.04.2009 Ankomst stær
07.04.2009 Ankomst snøspurv
02.05.2009 Ankomst gråtrost
02.05.2009 Ankomst horndykker
01.05.2009 Voksenstadiet humler
02.05.2009
Liv Hilmarsen
Tolga (Tolga, Innlandet)
21.04.2009 Blomstring hestehov
27.04.2009 Ankomst jernspurv
01.05.2009 Ankomst rugde
20.04.2009 Ankomst måltrost
17.04.2009 Ankomst storspove
28.04.2009 Ankomst sangsvane
28.04.2009 Ankomst horndykker
23.04.2009 Ankomst fjellvåk
01.05.2009 Ankomst heipiplerke
01.05.2009 Ankomst sivspurv
25.04.2008
Svein Ingebrigtsen
Kolvik (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
24.04.2008 Ankomst horndykker
20.04.2008
Reidar Hindrum
Gaulosen, Fugletårn (Trondheim, Trøndelag)
13.04.2008 Ankomst linerle
29.03.2008 Ankomst gravand
03.03.2008 Ankomst tjeld
02.03.2008 Ankomst horndykker
16.04.2008 Ankomst gluttsnipe
13.04.2008 Ankomst brunnakke
13.04.2008 Ankomst storspove
16.04.2008 Ankomst kortnebbgås
06.05.2007
Anne Margrethe Sveian
Holtvatna naturreservat (Midtre Gauldal, Trøndelag)
06.05.2007 Ankomst horndykker
06.05.2007 Ankomst skjeand
03.05.2007
Liv Hilmarsen
Tolga (Tolga, Innlandet)
02.05.2007 Ankomst gråhegre
02.05.2007 Ankomst steinskvett
03.05.2007 Ankomst horndykker
02.05.2007 Voksenstadiet humler
««første 31-37 av 37