Resultater

02.06.2009
Nordbotten Rune
Nordbotten (Bremanger, Vestland)
18.05.2009 Blomstring liljekonvall
16.05.2009 Blomstring rogn
20.05.2009 Blomstring tiriltunge
16.05.2009 Blomstring syrin
15.05.2009 Blomstring tveskjeggveronika
01.05.2009 Blomstring skogstorkenebb
12.04.2009 Blomstring rød jonsokblom
01.06.2009 Blomstring vill-lin
01.06.2009 Blomstring tettegras
01.06.2009 Blomstring hvit jonsokblom
27.05.2009 Blomstring tyttebær
02.05.2009 Ankomst låvesvale
16.05.2009 Ankomst bergirisk
04.05.2009 Blomstring tepperot
29.05.2009 Blomstring hagtornslekta
22.05.2009
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2009 Blomstring tiriltunge
22.05.2009 Blomstring tettegras
23.05.2008
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
19.05.2008 Blomstring kystmyrklegg
22.05.2008 Blomstring hvitkløver
20.05.2008 Blomstring tettegras
22.05.2008 Blomstring rundsoldogg
18.05.2008 Blomstring tiriltunge
««første 31 - 33 av 33