Resultater

23.07.2021
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
19.07.2021 Blomstring alpeturt
19.07.2021 Blomstring blåknapp
19.07.2021 Blomstring røsslyng
11.07.2021
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
10.07.2021 Blomstring gullris
09.07.2021 Blomstring rome
10.07.2021 Blomstring sløke
10.07.2021 Blomstring småengkall
10.07.2021 Blomstring småtveblad
10.07.2021 Blomstring sumphaukeskjegg
 
10.08.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
03.08.2020 Blomstring blåknapp
 
13.07.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
05.06.2020 Voksenstadiet fløyelsringvinge
 
07.07.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
02.07.2020 Blomstring skvallerkål
 
04.07.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
02.07.2020 Blomstring turt
 
07.06.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
05.06.2020 Blomstring bleikveronika
06.06.2020 Blomstring gåsemure
05.06.2020 Blomstring legeveronika
07.06.2020 Blomstring rødkløver
05.06.2020 Blomstring stjernesildre
05.06.2020 Ankomst taksvale
 
24.05.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
24.05.2020 Blomstring bakkesoleie
23.05.2020 Blomstring hegg
23.05.2020 Blomstring maigull
 
02.05.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
02.05.2020 Første observasjon svartskogsnegl
01.05.2020 Blomstring rhododendronslekta
 
01.05.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
01.05.2020 Ankomst strandsnipe
01.05.2020 Ankomst låvesvale
01.05.2020 Blomstring storfrytle
 
21.04.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
18.04.2020 Sang for første gang linerle
19.04.2020 Sang for første gang orrfugl
 
19.04.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
19.04.2020 Sang for første gang heipiplerke
19.04.2020 Ankomst ringtrost
19.04.2020 Ankomst storspove
 
18.04.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
18.04.2020 Ankomst jernspurv
18.04.2020 Sang for første gang jernspurv
18.04.2020 Voksenstadiet neslesommerfugl
 
17.04.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
17.04.2020 Bladsprett (musøre) hegg
17.04.2020 Ankomst heipiplerke
17.04.2020 Ankomst linerle
16.04.2020 Blomstring pinselilje
 
27.03.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
27.03.2020 Blomstring påskelilje
 
1 - 15 av 88 siste»»