Hopp til hovedinnhold

Resultater

25.04.2020
Karianne Storvoll
Nymoen (Hemnes, Nordland)
25.04.2020 Ankomst stær
08.05.2016
Karianne Storvoll
Nymoen (Hemnes, Nordland)
06.05.2016 Ankomst grågås
06.05.2016 Ankomst krikkand
05.05.2016 Ankomst kvinand
05.05.2016 Ankomst laksand
30.04.2016 Ankomst linerle
05.05.2016 Ankomst stokkand
05.05.2016 Ankomst trane
06.05.2016 Voksenstadiet humler
19.08.2011
Karianne Storvoll
Nymoen (Hemnes, Nordland)
08.05.2011 Ankomst trane
02.06.2011 Ankomst brushane