Resultater

13.04.2014
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
05.03.2014 Sang for første gang stær
09.03.2014 Ankomst tjeld
22.03.2014 Sang for første gang tjeld
01.04.2014 Blomstring blåveis
27.03.2014 Ankomst bokfink
31.03.2014 Ankomst fiskemåke
11.04.2014 Bladsprett (musøre) rogn
11.03.2014 Blomstring snøklokke
27.03.2014 Ankomst snøspurv
10.04.2014 Ankomst storspove
05.03.2014 Ankomst stær
10.04.2014 Voksenstadiet humler
13.04.2014 Blomstring krokusslekta
25.03.2014
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
24.03.2014 Ankomst ringdue
05.03.2014 Blomstring snøklokke
06.03.2014 Ankomst stær
06.03.2014 Sang for første gang stær
12.03.2014 Ankomst tjeld
22.03.2014 Sang for første gang tjeld
11.05.2011
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
02.05.2011 Blomstring balsampoppel
09.05.2011 Bladsprett (musøre) hagerips
08.05.2011 Bladsprett (musøre) solbær
05.05.2011 Bladsprett (musøre) syrin
10.05.2011 Blomstring hvitveis
10.05.2011 Blomstring bekkeblom
08.05.2011 Blomstring påskelilje
06.05.2011 Bladsprett (musøre) balsampoppel
24.04.2011 Voksenstadiet stikkemygg
02.05.2011
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
02.05.2011 Bladsprett (musøre) alm
02.05.2011
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
29.04.2011 Ankomst heilo
01.05.2011 Blomstring gullstjerne
28.04.2011
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
28.04.2011 Ankomst bjørkefink
28.04.2011 Ankomst hagesanger
26.04.2011
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
26.04.2011 Blomstring rynkerose
26.04.2011 Blomstring trollnype
26.04.2011 Blomstring hengebjørk
26.04.2011 Blomstring kaprifol
26.04.2011 Blomstring solbær
26.04.2011 Blomstring hagerips
26.04.2011 Bladsprett (musøre) bjørk
25.04.2011 Bladsprett (musøre) europalerk
26.04.2011 Bladsprett (musøre) hengebjørk
26.04.2011 Bladsprett (musøre) solbær
26.04.2011 Bladsprett (musøre) syrin
25.04.2011
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
24.04.2011 Bladsprett (musøre) europalerk
24.04.2011
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
17.04.2011 Ankomst gravand
24.04.2011 Ankomst gråtrost
24.04.2011 Ankomst siland
24.04.2011 Ankomst rødvingetrost
24.04.2011 Bladsprett (musøre) balsampoppel
24.04.2011 Bladsprett (musøre) bjørk
23.04.2011 Voksenstadiet humler
24.04.2011
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
22.04.2011 Bladsprett (musøre) selje
23.04.2011 Ankomst linerle
23.04.2011 Ankomst låvesvale
21.04.2011 Ankomst fuglekonge
21.04.2011 Ankomst løvsanger
17.04.2011 Ankomst sangsvane
22.04.2011 Blomstring hestehov
23.04.2011 Blomstring vårkål
22.04.2011 Bladsprett (musøre) rogn
22.04.2011 Bladsprett (musøre) hegg
22.04.2011 Bladsprett (musøre) bjørk
22.04.2011 Bladsprett (musøre) oreslekta
22.04.2011 Bladsprett (musøre) vier
22.04.2011
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
22.04.2011 Blomstring hestehov
22.04.2011 Bladsprett (musøre) selje
22.04.2011 Bladsprett (musøre) hegg
22.04.2011 Bladsprett (musøre) oreslekta
21.04.2011
Torunn Hansen
Kjelling (Gildeskål, Nordland)
11.03.2011 Ankomst tjeld
17.04.2011 Gåsunger selje
12.04.2011 Ankomst bokfink
11.03.2011 Ankomst tjeld
01.04.2011 Ankomst stær
16.03.2011 Ankomst ringdue
26.02.2011 Ankomst dompap
06.04.2011 Ankomst storspove
05.04.2011 Ankomst fiskemåke
17.03.2011 Ankomst fjæreplytt
07.02.2011 Ankomst gråsisik
25.03.2011 Ankomst snøspurv
02.04.2011 Ankomst gråhegre
05.04.2011 Ankomst svarttrost
20.04.2011 Blomstring blåveis
10.04.2011 Blomstring snøklokke
17.04.2011 Blomstring selje
21.04.2011 Bladsprett (musøre) rogn
21.04.2011 Blomstring oreslekta