Resultater

12.05.2003
Nyborg skole
Bymarka v/hoppbakke (Trondheim, Trøndelag)
09.05.2003 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2003 Ankomst løvsanger