Resultater

10.05.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
10.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
10.05.2012 Ankomst løvsanger
07.05.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
04.05.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
22.04.2012 Ankomst gråtrost
24.04.2012 Ankomst ringtrost
23.04.2012 Ankomst skogdue
22.04.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
22.04.2012 Ankomst rødvingetrost
21.04.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
21.04.2012 Ankomst linerle
14.04.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
14.04.2012 Ankomst hettemåke
14.04.2012 Voksenstadiet humler
14.04.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
10.04.2012 Ankomst bokfink
08.04.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
07.04.2012 Ankomst storspove
02.04.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
01.04.2012 Ankomst snøspurv
31.03.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
29.03.2012 Ankomst bjørkefink
22.03.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
22.03.2012 Ankomst fossekall
18.03.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
18.03.2012 Ankomst svarttrost
15.03.2012
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
10.03.2020 Ankomst tjeld
08.04.2020 Ankomst bokfink
14.03.2012 Ankomst tjeld
15.03.2012 Blomstring blåveis
10.03.2014 Ankomst tjeld
07.03.2014 Blomstring blåveis
10.03.2014 Ankomst tjeld
16.04.2015 Ankomst bjørkefink
12.04.2015 Ankomst bokfink
23.04.2015 Ankomst jernspurv
20.04.2015 Ankomst måltrost
15.04.2015 Ankomst snøspurv
17.04.2015 Ankomst storspove
23.04.2015 Ankomst svarttrost
11.03.2015 Ankomst tjeld
25.03.2016 Ankomst storspove
11.03.2016 Ankomst tjeld
29.03.2016 Ankomst bokfink
29.03.2016 Ankomst stær
18.04.2016 Ankomst linerle
20.04.2016 Ankomst løvsanger
19.04.2016 Voksenstadiet neslesommerfugl
20.04.2016 Voksenstadiet humler
01.05.2011
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
20.04.2011 Ankomst linerle
30.04.2011 Ankomst svarthvit fluesnapper
30.04.2011 Ankomst rødstjert
21.04.2011
Roy Kollersen
Fagervika (Leirfjord, Nordland)
06.04.2011 Ankomst stær
11.04.2011 Ankomst storspove
19.04.2011 Ankomst løvsanger
««første 16-30 av 54 siste»»