Resultater

22.04.2019
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
22.04.2019 Sang for første gang gråtrost
22.04.2019 Ankomst gråtrost
18.04.2019
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
18.04.2019 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
18.04.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
18.04.2019 Sang for første gang måltrost
18.04.2019 Ankomst måltrost
18.04.2019 Blomstring hvitveis
12.04.2019
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
12.04.2019 Sang for første gang bokfink
12.04.2019 Ankomst bokfink
11.04.2014
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
11.04.2014 Ankomst gråtrost
11.04.2014 Sang for første gang gråtrost
06.04.2014
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
06.04.2014 Ankomst stær
06.04.2014 Sang for første gang stær
04.04.2014
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
04.04.2014 Ankomst rødstrupe
03.04.2014
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
03.04.2014 Ankomst bøksanger
02.04.2014
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
02.04.2014 Ankomst ringdue
02.04.2014 Sang for første gang ringdue
01.04.2014
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
29.03.2014 Ankomst kortnebbgås
30.03.2014
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
30.03.2014 Ankomst bokfink
30.03.2014 Sang for første gang bokfink
16.03.2014
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
16.03.2014 Ankomst svarttrost
26.05.2013
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
26.05.2013 Ankomst låvesvale
20.05.2013
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
20.05.2013 Ankomst linerle
15.05.2013 Ankomst vipe
18.05.2013 Ankomst gjøk
20.05.2013 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2013 Ankomst heilo
15.05.2013 Ankomst blåstrupe
15.05.2013 Ankomst rødstjert
19.05.2013 Ankomst enkeltbekkasin
15.05.2013 Ankomst løvsanger
15.05.2013 Ankomst fiskemåke
15.05.2013 Ankomst småspove
05.05.2013 Ankomst fjellvåk
17.05.2013 Ankomst krikkand
18.05.2013 Ankomst lappspurv
15.05.2013 Ankomst laksand
15.05.2013 Ankomst smålom
12.05.2013
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
12.05.2013 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2013
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
08.05.2013 Ankomst linerle
09.05.2013 Ankomst løvsanger
1-15 av 64 siste»»