Resultater

28.05.2008
Atlanten videregående skole
Batnfjordsøra (Gjemnes, Møre og Romsdal)
09.03.2008 Ankomst tjeld
25.03.2008 Ankomst vipe