Resultater

28.04.2020
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
28.04.2020 Ankomst svarthvit fluesnapper
21.04.2020
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
21.04.2020 Ankomst linerle
10.04.2020
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
10.04.2020 Voksenstadiet humler
03.04.2020
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
03.04.2020 Ankomst bokfink
26.03.2020
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
26.03.2020 Blomstring hestehov
26.03.2020
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
26.03.2020 Blomstring vårpengeurt
26.03.2020 Ankomst ringdue
25.03.2020
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
25.03.2020 Ankomst stær
20.03.2020
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
20.03.2020 Ankomst svarttrost
20.03.2020 Ankomst rødstrupe
20.03.2020 Blomstring hestehov
18.03.2020
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
18.03.2020 Voksenstadiet neslesommerfugl
08.06.2019
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
07.06.2019 Ankomst tårnseiler
07.06.2019
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
07.06.2019 Voksenstadiet tistelsommerfugl
05.06.2019
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
05.06.2019 Ankomst låvesvale
04.06.2019
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
04.06.2019 Ankomst taksvale
04.06.2019 Ankomst hagesanger
17.05.2019
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
17.05.2019 Sang for første gang løvsanger
17.05.2019 Ankomst løvsanger
03.05.2019
John Skjelseth
Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
03.05.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
1-15 av 185 siste»»