Resultater

23.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
22.05.2013 Blomstring bakkesoleie
18.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
16.05.2013 Ankomst låvesvale
18.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
17.05.2013 Ankomst vipe
15.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
14.05.2013 Blomstring bekkeblom
08.05.2013 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
13.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
13.05.2013 Blomstring gjøkesyre
13.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
12.05.2013 Ankomst horndykker
13.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
22.04.2013 Blomstring maigull
13.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
11.05.2013 Blomstring åkersennep
11.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
08.05.2013 Ankomst krikkand
11.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
10.05.2013 Ankomst strandsnipe
11.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
05.05.2013 Blomstring gulveis
10.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
09.05.2013 Bladsprett (musøre) bjørk
10.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
10.05.2013 Første observasjon piggsvin
07.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
05.05.2013 Blomstring stemorsblom
07.05.2013
Ingunn Stenberg Monsson
Nydal i Furnes (Ringsaker, Innlandet)
06.05.2013 Blomstring engfiol
1 - 15 av 27 siste»»