Resultater

01.07.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.07.2021 Blomstring firkantperikum
21.06.2021 Blomstring honningurt
01.07.2021 Blomstring rome
29.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
29.06.2021 Blomstring mjødurt
27.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.06.2021 Blomstring gul nøkkerose
27.06.2021 Blomstring klokkelyng
27.06.2021 Blomstring øyentrøstslekta
20.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.06.2021 Blomstring krattmjølke
20.06.2021 Blomstring linnea
19.06.2021 Blomstring potet
20.06.2021 Blomstring vivendel
17.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
15.06.2021 Blomstring balderbrå
17.06.2021 Første observasjon hoggorm
16.06.2021 Blomstring jordrøyk
16.06.2021 Blomstring kratthumleblom
15.06.2021 Blomstring tunbalderbrå
15.06.2021 Blomstring åkersvineblom
14.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.06.2021 Blomstring karve
14.06.2021 Blomstring tunbalderbrå
13.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
13.06.2021 Blomstring blåkoll
13.06.2021 Blomstring fjellmarikåpe
13.06.2021 Blomstring hengeaks
13.06.2021 Blomstring sanikel
11.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
10.06.2021 Blomstring englodnegras
11.06.2021 Blomstring linbendel
11.06.2021 Blomstring revebjelle
11.06.2021 Blomstring steinnype
11.06.2021 Blomstring bjørnebærslekta
09.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
09.06.2021 Blomstring flekkmarihand
09.06.2021 Blomstring knollerteknapp
09.06.2021 Blomstring korsved
09.06.2021 Blomstring krushøymol
09.06.2021 Blomstring kystbergknapp
09.06.2021 Blomstring småsmelle
09.06.2021 Blomstring stornesle
09.06.2021 Blomstring trollhegg
08.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.06.2021 Blomstring blåklokke
06.06.2021 Blomstring heiblåfjær
08.06.2021 Blomstring legevendelrot
08.06.2021 Blomstring ryllik
08.06.2021 Blomstring skvallerkål
06.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.06.2021 Blomstring skrubbær
05.06.2021 Blomstring tranebærslekta
05.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.06.2021 Blomstring maiblom
04.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.06.2021 Blomstring grasstjerneblom
04.06.2021 Blomstring grøftesoleie
04.06.2021 Blomstring hanekam
04.06.2021 Blomstring legeveronika
02.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
02.06.2021 Blomstring fuglevikke
02.06.2021 Blomstring teiebær
31.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
31.05.2021 Blomstring myrtistel
30.05.2021 Blomstring rogn
««første 16 - 30 av 1 102 siste»»