Resultater

23.06.2019
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Oppland)
15.04.2019 Blomstring vårpengeurt
25.03.2019 Ankomst svarttrost
15.05.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
05.04.2019 Ankomst stær
06.04.2019 Ankomst rødvingetrost
30.03.2019 Ankomst rødstrupe
25.03.2019 Ankomst ringdue
27.04.2019 Blomstring marianøkleblom
17.05.2019 Blomstring liljekonvall
06.04.2019 Ankomst jernspurv
14.04.2019 Blomstring hvitveis
06.04.2019 Blomstring hestehov
22.04.2019 Blomstring gullstjerne
15.04.2019 Blomstring engfiol
25.03.2019 Sang for første gang bokfink
25.03.2019 Ankomst bokfink
06.04.2019 Blomstring blåveis
03.04.2019 Ankomst bjørkefink
22.04.2019 Bladsprett (musøre) bjørk
15.04.2019 Voksenstadiet marihøner
01.06.2019
Irina Skulstad
Hov sentrum (Søndre Land, Oppland)
01.06.2019 Sang for første gang gjøk
01.06.2019 Ankomst gjøk
30.05.2019
Kristin G. Gilje
Bøle (Gjøvik, Oppland)
30.05.2019 Ankomst tårnseiler
15.05.2019
Randi Holien
Holien gard, øye (Vang, Oppland)
15.05.2019 Ankomst låvesvale
10.05.2019
Fredrik Pettersen
Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Oppland)
10.05.2019 Ankomst bjørkefink
09.05.2019
Berit H.Fønhus Brenden
Bagn sentrum (Sør-Aurdal, Oppland)
09.05.2019 Ankomst ringtrost
01.05.2019
Bjørg Smestad
Åstjernet (Gjøvik, Oppland)
01.05.2019 Ankomst horndykker
01.05.2019
bjørn kristoffersen
bybrua (Gjøvik, Oppland)
29.04.2019 Ankomst vintererle
30.04.2019
Berit H.Fønhus Brenden
Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Oppland)
30.04.2019 Ankomst taksvale
30.04.2019
Berit H.Fønhus Brenden
Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Oppland)
 
27.04.2019
bjørn kristoffersen
bybrua (Gjøvik, Oppland)
27.04.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
25.04.2019
Berit H.Fønhus Brenden
Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Oppland)
23.04.2019 Ankomst kjernebiter
25.04.2019
Berit H.Fønhus Brenden
Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Oppland)
 
23.04.2019
Fredrik Pettersen
Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Oppland)
23.04.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
18.04.2019 Sang for første gang måltrost
18.04.2019 Ankomst måltrost
18.04.2019 Sang for første gang gransanger
18.04.2019 Ankomst gransanger
23.04.2019
bjørn kristoffersen
bybrua (Gjøvik, Oppland)
21.04.2019 Sang for første gang rødstrupe
21.04.2019 Ankomst rødstrupe
1-15 av 755 siste»»