Resultater

15.04.2008
Annelise Grubben
Nordlia (Østre Toten, Innlandet)
15.04.2008 Blomstring blåveis
15.04.2008
Annelise Grubben
Nordlia (Østre Toten, Innlandet)
15.04.2008 Blomstring hvitveis
05.04.2008
Annelise Grubben
Nordlia (Østre Toten, Innlandet)
31.03.2008 Ankomst svarttrost
21.03.2008
Annelise Grubben
Nordlia (Østre Toten, Innlandet)
16.03.2008 Ankomst vipe
21.03.2008
Annelise Grubben
Nordlia (Østre Toten, Innlandet)
15.03.2008 Ankomst due