Resultater

23.04.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
02.04.2009 Ankomst linerle
09.04.2009 Ankomst gransanger
10.04.2009 Ankomst ringtrost
23.04.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
22.04.2009 Ankomst låvesvale
09.04.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
08.04.2009 Ankomst steinskvett
08.04.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
08.04.2009 Ankomst bjørkefink
08.04.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
02.04.2009 Ankomst fiskemåke
08.04.2009 Ankomst måltrost
08.04.2009 Ankomst enkeltbekkasin
21.03.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
21.03.2009 Ankomst storspove
21.03.2009 Ankomst ringdue
18.03.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
17.03.2009 Ankomst heipiplerke
15.03.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
15.03.2009 Ankomst bokfink
13.03.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
13.03.2009 Ankomst gravand
12.03.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
12.03.2009 Ankomst vipe
11.03.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
10.03.2009 Ankomst krikkand
09.03.2009 Ankomst havsule
06.03.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
22.02.2009 Ankomst stær
02.03.2009 Ankomst grågås
06.03.2009
Arve Henningsen
kommunebolig 19a (Fedje, Vestland)
05.03.2009 Ankomst tjeld
28.05.2008
Arve Henningsen
Røstlandet (Røst, Nordland)
28.05.2008 Ankomst løvsanger
28.05.2008 Ankomst rødnebbterne
27.05.2008 Ankomst polarsnipe
19.05.2008
Arve Henningsen
Røstlandet (Røst, Nordland)
19.05.2008 Ankomst hvitkinngås
1 - 15 av 61 siste»»