Resultater

04.04.2021
Inger Synnøve Martinussen
nuggursvegen 714 (Kongsvinger, Innlandet)
30.03.2021 Ankomst knoppsvane
03.04.2021 Ankomst stokkand
30.03.2021 Ankomst trane
14.04.2021 Ankomst trane
04.04.2021
Inger Synnøve Martinussen
nuggursvegen 714 (Kongsvinger, Innlandet)
30.03.2021 Blomstring hestehov