Resultater

10.05.2019
Fredrik Pettersen
Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Innlandet)
10.05.2019 Ankomst bjørkefink
23.04.2019
Fredrik Pettersen
Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Innlandet)
23.04.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
18.04.2019 Sang for første gang måltrost
18.04.2019 Ankomst måltrost
18.04.2019 Sang for første gang gransanger
18.04.2019 Ankomst gransanger
14.04.2019
Fredrik Pettersen
Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Innlandet)
13.04.2019 Ankomst linerle
11.04.2019
Fredrik Pettersen
Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Innlandet)
11.04.2019 Sang for første gang tranefugler
11.04.2019 Ankomst tranefugler
22.03.2019
Fredrik Pettersen
Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Innlandet)
22.03.2019 Ankomst rødstrupe
20.03.2019
Fredrik Pettersen
Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Innlandet)
20.03.2019 Ankomst svarttrost
19.03.2019 Ankomst ringdue
20.03.2019 Ankomst bokfink
07.04.2018
Fredrik Pettersen
Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Innlandet)
07.04.2018 Ankomst rødstrupe
28.03.2018
Fredrik Pettersen
Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Innlandet)
28.03.2018 Ankomst bokfink
27.03.2018
Fredrik Pettersen
Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Innlandet)
25.03.2018 Ankomst svarttrost