Resultater

14.04.2021
Jan Egil Steen
Veslerusti (Sel, Innlandet)
14.04.2021 Ankomst ringdue
14.04.2021
Jan Egil Steen
Veslerusti (Sel, Innlandet)
12.04.2021 Blomstring hestehov
03.04.2021 Ankomst laksand
01.04.2021 Ankomst sangsvane
10.04.2021 Ankomst svarttrost
12.04.2021 Voksenstadiet humler
03.04.2019
Jan Egil Steen
Veslerusti (Sel, Innlandet)
03.04.2019 Ankomst laksand
01.04.2019 Ankomst stokkand
23.03.2019 Ankomst svarttrost