Hopp til hovedinnhold

Resultater

15.05.2021
Ketil Skommo
Skomo (Brønnøy, Nordland)
22.04.2021 Ankomst fossekall
15.05.2021
Ketil Skommo
Skomo (Brønnøy, Nordland)
15.05.2021 Ankomst linerle
08.05.2021 Ankomst ringtrost
14.04.2021 Ankomst stær
14.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper