Resultater

28.05.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
27.05.2019 Ankomst rødnebbterne
25.05.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
22.05.2019 Sang for første gang strandsnipe
22.05.2019 Ankomst strandsnipe
21.05.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
18.05.2019 Ankomst låvesvale
21.05.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
21.05.2019 Sang for første gang gjøk
20.05.2019 Ankomst gjøk
21.05.2019
Edin Reinholtsen
Sildpollen (Sortland, Nordland)
18.05.2019 Ankomst sandsvale
18.05.2019 Ankomst måltrost
09.05.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
09.05.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
05.05.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
03.05.2019 Ankomst rødstilk
02.05.2019 Ankomst jernspurv
03.05.2019
Edin Reinholtsen
Sildpollen (Sortland, Nordland)
01.05.2019 Ankomst stær
03.05.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
02.05.2019 Ankomst storlom
28.04.2019 Ankomst småspove
29.04.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
28.04.2019 Ankomst enkeltbekkasin
28.04.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
28.04.2019 Ankomst løvsanger
28.04.2019
Edin Reinholtsen
Sildpollen (Sortland, Nordland)
28.04.2019 Ankomst ringtrost
28.04.2019 Ankomst løvsanger
28.04.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
27.04.2019 Ankomst heilo
27.04.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
20.03.2019 Ankomst svarttrost
20.04.2019 Ankomst siland
08.02.2019 Ankomst rødstrupe
27.04.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
26.04.2019 Ankomst sivspurv
26.04.2019 Ankomst krikkand
26.04.2019 Ankomst heipiplerke
26.04.2019 Bladsprett (musøre) hegg
26.04.2019 Ankomst brunnakke
1-15 av 101 siste»»