Resultater

23.05.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
23.05.2022 Ankomst rødnebbterne
13.05.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
12.05.2022 Ankomst låvesvale
11.05.2022 Ankomst småspove
13.05.2022 Ankomst svarthvit fluesnapper
12.05.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
06.05.2022 Ankomst rødstilk
07.05.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
03.01.2022 Ankomst bjørkefink
03.01.2022 Ankomst bokfink
06.05.2022 Ankomst enkeltbekkasin
04.01.2022 Ankomst gråtrost
07.05.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
07.05.2022 Ankomst heilo
06.05.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
03.05.2022 Ankomst krikkand
01.05.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
01.05.2022 Ankomst jernspurv
01.05.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
27.04.2022 Ankomst grønnsisik
26.04.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
26.04.2022 Ankomst rødvingetrost
24.04.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
23.04.2022 Ankomst fjellvåk
24.04.2022 Ankomst storlom
23.04.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
01.01.2022 Ankomst bjørkefink
01.01.2022 Ankomst bokfink
23.04.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
23.04.2022 Ankomst strandsnipe
22.04.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
20.04.2022 Ankomst sivspurv
20.04.2022 Voksenstadiet humler
21.04.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
20.04.2022 Ankomst linerle
20.04.2022 Sang for første gang linerle
20.04.2022 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.04.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
18.04.2022 Ankomst grågås
1 - 15 av 174 siste»»