Resultater

08.03.2015
Joachim Gellein Stubberud
Rødby (Asker, Viken)
05.03.2015 Blomstring hestehov
03.03.2015 Gåsunger selje
 
25.02.2015
Joachim Gellein Stubberud
Rødby (Asker, Viken)
25.02.2015 Ankomst svarttrost
23.02.2015
Joachim Gellein Stubberud
Rødby (Asker, Viken)
21.02.2015 Ankomst sanglerke
22.02.2015 Sang for første gang sanglerke
20.02.2015 Gåsunger selje
02.05.2014
Joachim Gellein Stubberud
Rødby (Asker, Viken)
13.02.2014 Ankomst bokfink
02.03.2014 Ankomst måltrost
02.05.2014
Joachim Gellein Stubberud
Rødby (Asker, Viken)
25.04.2014 Bladsprett (musøre) bjørk
20.03.2014 Blomstring hestehov
09.04.2014 Blomstring hvitveis
30.03.2014 Ankomst linerle
30.03.2014 Sang for første gang linerle
24.03.2014 Ankomst sivspurv
11.03.2014 Ankomst stær
12.03.2014 Sang for første gang stær
03.04.2014 Reirbygging stær
04.03.2014 Ankomst vipe
13.04.2014 Sang for første gang vipe
30.03.2014 Voksenstadiet humler
 
23.03.2014
Joachim Gellein Stubberud
Rødby (Asker, Viken)
22.03.2014 Ankomst svartstrupe
 
23.03.2014
Joachim Gellein Stubberud
Rødby (Asker, Viken)
23.03.2014 Ankomst måltrost
21.03.2014 Voksenstadiet neslesommerfugl
28.02.2014 Ankomst stær
10.03.2014 Sang for første gang stær
12.03.2014 Reirbygging stær
23.03.2014 Ankomst trane
25.02.2014 Ankomst vipe
02.03.2014 Sang for første gang vipe
21.03.2014 Ankomst gråtrost
22.03.2014 Sang for første gang gråtrost
19.03.2014 Blomstring hassel
10.03.2014 Blomstring hestehov
 
26.02.2014
Joachim Gellein Stubberud
Rødby (Asker, Viken)
25.02.2014 Ankomst grågås
25.02.2014 Sang for første gang grågås
25.02.2014 Ankomst musvåk
24.02.2014 Ankomst sanglerke
25.02.2014 Sang for første gang sanglerke
20.02.2014 Ankomst svarttrost
25.02.2014 Sang for første gang svarttrost
25.02.2014 Ankomst vipe
24.02.2014
Joachim Gellein Stubberud
Rødby (Asker, Viken)
24.02.2014 Ankomst sanglerke
20.02.2014 Ankomst svarttrost
01.09.2013
Joachim Gellein Stubberud
rødby (Asker, Viken)
 
15.05.2013
Joachim Gellein Stubberud
rødby (Asker, Viken)
03.04.2013 Ankomst linerle
28.04.2013 Ankomst låvesvale
20.01.2013 Ankomst bokfink
01.04.2013 Ankomst vipe
21.03.2013 Ankomst sanglerke
10.05.2013 Ankomst svarthvit fluesnapper
22.03.2013 Ankomst stær
15.04.2013 Ankomst fuglekonge
03.03.2013 Ankomst svarttrost
06.04.2013 Ankomst måltrost
06.04.2013 Ankomst gråtrost
26.03.2013 Ankomst musvåk
07.04.2013 Ankomst ringtrost
22.04.2013 Ankomst kvinand
20.04.2013 Ankomst dvergfalk
18.04.2013 Ankomst bjørkefink
10.05.2013 Ankomst gråfluesnapper
02.05.2013 Ankomst løvsanger
02.05.2013 Ankomst steinskvett
26.04.2013 Ankomst strandsnipe
10.05.2013 Ankomst rødstjert
28.04.2013 Ankomst rødstrupe
16.04.2013
Joachim Gellein Stubberud
rødby (Asker, Viken)
11.01.2013 Ankomst bokfink
02.04.2013 Ankomst vipe
20.03.2013 Ankomst sanglerke
20.03.2013 Ankomst stær
15.04.2013 Ankomst ringtrost
01.04.2013 Ankomst musvåk
09.04.2013 Ankomst fuglekonge
15.04.2013 Ankomst måltrost
30.03.2013 Ankomst svarttrost
14.04.2013 Ankomst gråtrost
14.04.2013
Joachim Gellein Stubberud
rødby (Asker, Viken)
22.01.2013 Ankomst bokfink
01.04.2013 Ankomst vipe
17.03.2013 Ankomst sanglerke
21.03.2013 Ankomst stær
14.04.2013
Joachim Gellein Stubberud
rødby (Asker, Viken)
24.01.2013 Ankomst bokfink
01.04.2013 Ankomst vipe
15.03.2013 Ankomst sanglerke
15.03.2013 Ankomst stær