Resultater

07.05.2020
Lise Sletvoldd
Båsmoen (Rana, Nordland)
04.05.2020 Ankomst gråtrost
01.05.2020
Lise Sletvoldd
Skog (Nesna, Nordland)
26.04.2020 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.05.2020
Lise Sletvoldd
Skog (Nesna, Nordland)
19.04.2020 Ankomst bjørkefink
26.04.2020 Ankomst linerle
01.05.2020
Lise Sletvoldd
Skog (Nesna, Nordland)
26.04.2020 Ankomst gravand
26.04.2020 Ankomst grågås
26.04.2020 Ankomst gråtrost
26.04.2020 Blomstring hestehov
26.04.2020 Ankomst storspove
05.04.2020 Ankomst tjeld
26.04.2020 Ankomst trane
26.04.2020 Ankomst vipe
01.05.2020
Lise Sletvoldd
Båsmoen (Rana, Nordland)
27.04.2020 Ankomst gråsisik
01.05.2020 Ankomst ringtrost
24.04.2020 Sang for første gang stær
26.04.2020 Sang for første gang tjeld