Resultater

08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
08.05.2019 Ankomst taksvale
08.05.2019 Ankomst svartbak
08.05.2019 Ankomst storskarv
08.05.2019 Ankomst sandsvale
08.05.2019 Ankomst låvesvale
08.05.2019 Ankomst gulerle
01.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
01.05.2019 Ankomst storlom
01.05.2019 Ankomst makrellterne
01.05.2019 Ankomst dverglo
30.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
30.04.2019 Ankomst sivspurv
30.04.2019 Ankomst buskskvett
27.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
27.04.2019 Ankomst gråtrost
25.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
25.04.2019 Blomstring vårpengeurt
25.04.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
25.04.2019 Blomstring snøklokke
25.04.2019 Blomstring osp
25.04.2019 Bladsprett (musøre) europalerk
25.04.2019 Bladsprett (musøre) bjørk
24.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
24.04.2019 Ankomst toppand
24.04.2019 Ankomst krikkand
24.04.2019 Ankomst hettemåke
24.04.2019 Ankomst brunnakke
24.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
24.04.2019 Blomstring tysbast
24.04.2019 Ankomst måltrost
22.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
22.04.2019 Ankomst rødvingetrost
22.04.2019 Ankomst linerle
22.04.2019 Voksenstadiet humler
19.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
19.04.2019 Blomstring krokusslekta
18.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
18.04.2019 Blomstring blåveis
17.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
17.04.2019 Ankomst linerle
17.04.2019 Ankomst knoppsvane
17.04.2019 Ankomst gråmåke
17.04.2019 Ankomst fiskemåke
17.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
17.04.2019 Blomstring selje
17.04.2019 Voksenstadiet honningbie
15.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
15.04.2019 Ankomst trane
15.04.2019 Ankomst sangsvane
15.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
15.04.2019 Ankomst jernspurv
12.04.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
12.04.2019 Ankomst stokkand
12.04.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
12.04.2019 Ankomst laksand
12.04.2019 Blomstring hestehov
1-15 av 225 siste»»