Resultater

23.02.2019
Anne Kristoffersen
Ulvikåsen 2 (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
23.02.2019 Ankomst grågås
28.01.2018
Anne Kristoffersen
Ulvikåsen 2 (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
28.01.2018 Ankomst grågås
11.05.2015
Anne Kristoffersen
Ulvikåsen 2 (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
05.04.2015 Ankomst linerle
24.04.2015 Reirbygging linerle
10.05.2015 Ankomst munk
25.04.2015 Ankomst rødstjert
25.04.2015 Sang for første gang rødstjert
01.05.2015 Reirbygging rødstjert