Resultater

22.04.2011
Astri Hauge
Alsetgrenda (Tinn, Vestfold og Telemark)
20.04.2011 Ankomst svarthvit fluesnapper
11.04.2011
Astri Hauge
Alsetgrenda (Tinn, Vestfold og Telemark)
10.04.2011 Ankomst grågås
11.04.2011
Astri Hauge
Alsetgrenda (Tinn, Vestfold og Telemark)
11.04.2011 Ankomst linerle
06.04.2011
Astri Hauge
Alsetgrenda (Tinn, Vestfold og Telemark)
05.04.2011 Ankomst rødstrupe
31.03.2011
Astri Hauge
Alsetgrenda (Tinn, Vestfold og Telemark)
31.03.2011 Ankomst gulspurv
31.03.2011
Astri Hauge
Alsetgrenda (Tinn, Vestfold og Telemark)
01.01.2011 Ankomst spettmeis
01.01.2011 Ankomst spurvehauk
01.01.2011 Ankomst svartmeis
27.03.2011 Ankomst bokfink
15.03.2011 Ankomst svarttrost
01.01.2011 Ankomst blåmeis
01.01.2011 Ankomst dompap
01.02.2011 Ankomst flaggspett
01.01.2011 Ankomst granmeis
01.01.2011 Ankomst grønnfink
15.03.2011 Ankomst grønnsisik
10.03.2011 Ankomst grønnspett
28.03.2011 Ankomst gråsisik
15.02.2011 Ankomst gråtrost
01.01.2011 Ankomst hønsehauk
15.02.2011 Ankomst kattugle
01.01.2011 Ankomst kjøttmeis
01.01.2011 Ankomst nøtteskrike
01.01.2011 Ankomst ravn
15.02.2011 Ankomst sidensvans
01.01.2011 Ankomst skjære