Resultater

07.05.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
07.05.2018 Ankomst svarthvit fluesnapper
07.05.2018 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
06.05.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
06.05.2018 Ankomst heilo
05.05.2018 Ankomst rødstilk
04.05.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
04.05.2018 Ankomst linerle
03.05.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.05.2018 Ankomst fjellvåk
01.05.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
01.05.2018 Ankomst gråtrost
30.04.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
30.04.2018 Ankomst rødvingetrost
20.04.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
20.04.2018 Ankomst grønnsisik
19.04.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
18.04.2018 Ankomst gransanger
18.04.2018 Sang for første gang gransanger
12.04.2018 Ankomst gulspurv
19.04.2018 Reirbygging kråke
08.04.2018 Ankomst storspove
08.04.2018 Sang for første gang storspove
19.04.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
19.04.2018 Ankomst enkeltbekkasin
17.04.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
17.04.2018 Ankomst bokfink
17.04.2018 Sang for første gang bokfink
14.04.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
14.04.2018 Voksenstadiet neslesommerfugl
14.04.2018 Sang for første gang svarttrost
04.04.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
04.04.2018 Ankomst fiskemåke
04.04.2018 Ankomst svarttrost
31.03.2018
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
31.03.2018 Ankomst tjeld
22.05.2014
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
21.05.2014 Ankomst gjøk
01.05.2014 Ankomst linerle
19.05.2014 Ankomst løvsanger
16.05.2014 Ankomst sivspurv
19.05.2014 Ankomst svarthvit fluesnapper
18.05.2014
Gunn-T. Høgstad
Slåttnes, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
15.05.2014 Ankomst heilo
18.05.2014 Ankomst heipiplerke
18.05.2014 Ankomst jernspurv
06.05.2014 Ankomst måltrost
16.05.2014 Ankomst sivspurv
18.05.2014 Ankomst småspove
15.05.2014 Reirbygging stær
1 - 15 av 20 siste»»